Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

18 juli 2017

Var extra rädd om dricksvattnet i sommar

Nu är det extra låga grundvattennivåer så tänk på att spara på vattnet.

Grundvattennivåerna är normalt som lägst under sommaren. Grundvattennivåerna är dock ovanligt låga, och under sommarhalvåret 2017 förväntas nivåerna bli betydligt lägre än normalt. Detta gör att vattenförsörjning som baseras på grundvattenuttag kan bli ansträngd under sommarhalvåret 2017.

Läs mer på SMHI:s webbplats om status för vattensituationenlänk till annan webbplats

Grundvattennivåer - SGUlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skärgården

I skärgården är ofta grundvattentillgången begränsad och risk för saltvatteninträngning kan finnas. Inträngning av saltvatten sker när uttaget av grundvatten är större än nybildningen (det vill säga nederbörd som infiltrerar i marken) under en viss tid.

När väl saltvatten har kommit in i grundvattenmagasinet är vattnet otjänligt som dricksvatten för överskådlig framtid. Det är normalt klokt att spara på vattnet i skärgården. Sommaren 2017 är det extra viktigt.

Läs mer om saltvatteninträngning

Vad kan jag göra?

Om du har kommunalt vatten eller egen brunn, eller vet att du får ditt vatten från grundvatten, kan du spara vatten genom att bland annat:

  • Undvika att vattna gräsmattan och tvätta bilen
  • Avstå från att fylla pooler och badkar
  • Fylla disk- och tvättmaskin innan du kör den
  • Laga droppande kranar och rinnande toaletter
  • Installera snålspolande toaletter och kranar

Brandrisk

Tänk också på att brandrisken ökar när marken är torr. Därför är det viktigt att vara extra uppmärksam för de brandvarningar som utfärdas.

Ring 08-454 83 39 för aktuell infomation eller gå in på Storstockholms brandförsvars webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar