Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

11 maj 2017

Varför bräddar vi och vad innebär det?

Uppdaterad 16 maj: En bräddning innebär ett tillfälligt utsläpp av orenat avloppsvatten. Anledningen till utsläppet är att ledningsnätet är överbelastat eller trasigt och vattenmängden är större än vad ledningssystemet klarar av.

Det innebär helt enkelt att om vi inte släpper ut avloppsvattnet kommer det att tränga upp i hushållens golvbrunnar och svämma över inomhus. Även brunnar på gatan svämmar över.

Badvattnet vid Ålstäket får godkänt

I fredags togs ett nytt badvattenprov i Ålstäket. Analysen är klar och inga E-colibakterier kan påvisas. Badvattnet vid Ålstäket håller alltså god kvalitet.

Varför bräddning vid Ålstäket?

I fredags uppkom ett problem vid pumpstationen i Ålstäket som transporterar avlopp till reningsverket. Pumpstationens varningssystem larmade inte på grund av att en del i den digitala kommunikationen gick sönder.

Orsaken till de ofrivilliga driftstoppen är att anläggningens driftövervakning har slutat att fungera. De komponenter vi använt i denna anläggning är av samma typ som vi har i andra anläggningar och där har vi inte haft liknande problem med tillförlitligheten. Den aktuella pumpstationen är dimensionerad för den framtida planerade expansionen av avloppsnätet.

Vad sker nu?

Vatten- och avloppsverksamheten har omgående informerat tillsynsmyndigheten i samband med bräddningen. En åtalsanmälan kommer att göras till åklagarmyndigheten.

Personal är ute på plats och kontrollerar stationen manuellt varje dag för att säkerställa funktionen. Vi kommer omgående att byta ut systemet och nya komponenter är beställda.

Vi tar bräddning på allvar

Vi tar denna typ av driftstörning på fullaste allvar. Bräddning sker enbart i nödsituation och skapar tyvärr alltid följdkonsekvenser som vi vill undvika. Vi arbetar kontinuerligt för att hitta förbättringsåtgärder för våra anläggningar ytterligare. Vi skall göra vårt yttersta för minimera framtida utsläpp.

På den här sidan kan du läsa mer om bräddning och vad det innebär.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarMer information