Värmdö 58 platser uppåt på miljöranking

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Värmdö kommun hamnar på plats 66 av 290 i årets kommunrankning. Det är en förbättring med 58 platser jämfört med 2019.

Kommundirektör Cecilia Lejon är nöjd med resultatet och ser förklaringen i flera insatser som gjorts inom miljö- och hållbarhetsområdet:

- Jag är stolt över det här jätteklivet! Här ser vi resultatet av att vi har en tydlig koppling till Agenda 2030 i vårt dagliga arbete. Förvaltningen arbetar på ett samordnat och strukturerat sätt i dessa, för Värmdö och Värmdöbor viktiga frågor. Det är i de små dagliga åtgärderna och stegen som vi klättrar uppåt.

De områden som påverkat Värmdös klättring i miljörankingen är innovationsprojekt, tydliga miljökrav i upphandlingar som skolskjuts och båttaxi, energiåtgärder på de egna fastigheterna samt mer ekologisk och vegetarisk mat i de kommunala måltiderna - den ekologiska andelen var 29% under 2019. Värmdös fastighetskontor har också under flera år målmedvetet arbetat med att se till att det finns förnybar energi i de kommunala fastigheterna. Kommunen har dessutom ett vindkraftverk i Sundsvall och solceller på två fastigheter.

- Det är roligt att det jobb som görs inom kommunens alla delar märks. Det görs mycket, även om det finns mycket kvar att göra. Vi har många aktiviteter som vi påbörjat under 2019-2020 som förhoppningsvis kommer synas nästa år. Vår nya miljö- och klimatplan har antagits, vi jobbar med en ny avfallsplan, vi jobbar vidare med miljökrav i upphandlingar och insatser för näringslivet, säger Christina Wikberger, miljöstrateg i kommunen.

Rankningen, som presenteras för tolfte året, baseras på en kommunenkät samt på aktuella data från elva andra källor, bland annat statistik från Naturvårdsverket, Vattenmyndigheten, SCB, Kolada och Avfall Sverige. Värmdö kommun placerar sig på plats 16 av länets 26 kommuner.

Hör vår miljöstrateg Christina Wikberger berätta mer på vår Facebook