Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

Värmdö bland 10-i-topp

Värmdö kommun hamnar på plats 7 av landets storstadskommuner i Dagens samhälles ranking Kommunbarometern. Förklaringen till den höga placeringen är främst framgångarna inom kategorierna ekonomi och skola.

Det är Tidningen Dagens Samhälle som genom officiell statistik och analyserad data från olika kommunala områden sammanställer rankingen. Utmärkande för Värmdö är kommunens goda resultat inom kategorin ekonomi där man är bland de tjugo högst rankade storstadskommunerna. Även kategorin skola sticker ut.

"Det här är jättefina resultat. Jag känner mig stolt och glad över att vi har en god ekonomi, en bra skola samt är en attraktiv kommun som många vill flytta till, säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande."

Värmdös goda placering för ekonomi beror bland annat på kommunens resultat och soliditet. För området skola mäts bland annat siffror kring trygghet och resultat gällande matematik.

Lägre placering inom omsorgsområden

Resultaten är däremot sämre när det gäller barnomsorg samt vård och omsorg. För barnomsorg mäts bland annat andelen behöriga pedagoger och storlek på barngrupper. Området vård- och omsorg omfattar bland annat brukarundersökningar samt boende- och måltidsmiljö.

"Vi har flera områden där vi gjort stora insatser de senaste åren. Bland annat just vård- och omsorg där rutiner, handlingsplaner och uppföljning är prioriterade områden och där vi redan ser resultat i verksamheterna. Jag tror vi kommer ha helt andra resultat i nästa mätning, säger Deshira Flankör."

För området attraktivitet är Värmdö bland de tio bäst rankade storstadskommunerna. Här mäts bland annat flyttnetto - hur stor skillnaden är mellan de som flyttar till kommunen, jämfört de som flyttar därifrån.


Ta del av hela mätningen här!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLänkar

Dokument