Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

30 oktober 2017

Värmdö inspirerar andra kommuner

En grupp besöker nybyggda kvarteren.

Hur har processerna kring exploateringen och tillväxten i Värmdö egentligen sett ut? Och hur blev det i Porslinskvarteren? Det ville både Stockholm Stad, Nacka kommun och Mjölby kommun veta mer om.

Intresset från andra kommuner är stort när det gäller att besöka oss och få veta vad som händer i Gustavsbergsprojektet. Intresset gäller framför allt Porslinkvarteren.

Det här är jätteroligt! Ett annat sätt att placera oss på kartan. Det stärker också bilden av vårt arbete internt, vi är ju stolta över vårt arbete i Gustavsbergsprojektet, säger Camilla Schultz, chef på mark- och exploateringsenheten.

Överlag tycker kommunerna att det är spännande att höra om den planerade utvecklingen i Gustavsberg - särskilt intressant är det att se hur det gamla fabriksområdet omvandlas till ett bostadsområde med mer än 1700 bostäder, lokaler, park och nya vägar.

Camilla berättar att kommunen under de senaste veckorna haft besök av Exploateringskontoren både från Nacka kommun och Stockholms stad.

Vi har också haft en stor delegation med drygt 50 personer från Mjölby kommun på besök - både tjänstemän, politiker och företagare deltog. Vid detta tillfälle deltog också vår näringslivsenhet och informerade om sitt arbete.

Porslinskvarteren omvandlas till en öppen och levande stadsdel. Fabrikens historia ska fortfarande vara avläsbar för nya invånare och besökare och omvandlingen ska göra stadsdelen till en integrerad del av centrala Gustavsberg.

Kulturhistorisk utveckling

Gustavsberg befinner sig nu i en spännande och expansiv utvecklingsfas. Cirka 4 000 nya bostäder byggs i kulturhistorisk miljö nära skog och hav. Centralorten får ett ordentligt lyft under de närmaste tio till tjugo åren. Samhället förtätas av de nya bostäderna och ett förbättrat gatunät växer fram. Bostadsrätter, hyresrätter, stadsradhus och småhus ska byggas i centrala Gustavsberg, där efterfrågan att bo är stor.

Utvecklingen av Gustavsberg är indelat i olika delområden: Gustavsbergs centrum inklusive Stadsparken och idrottsområdet, Vattentornsberget, Kvarnbergsterrassen, Kråkberget, Porslinskvarteren, Stallet, Gustavsbergs hamn, Mariaterrassen och Strandvik.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar