Värmdö kommun utökar stödet till näringslivet

Publicerad

Båtresenär

Många företag i kommunen har en väldigt tuff period i och med risken för smittspridning av Coronaviruset. Värmdö kommun har därför tagit fram flera olika åtgärder för att stötta det lokala näringslivet.

Småföretag, transportverksamhet, hotell, restauranger, konferensanläggningar och många andra verksamheter påverkas då bokningar ställs in och besök uteblir.

Det är viktigt att vi som kommun gör det mest anständiga i situationen genom att exempelvis skjuta på tillsynsbesök som inte är kritiska eller korta ner betalningstiden för våra leverantörer. Vi kommer även att använda våra kommunikationskanaler för att sprida ordet om vikten att värmdöborna fortsätter köpa och anlita våra lokala företagare. Det är viktigt att vi alla gör det vi kan och konsumenternas kraft är ovärderlig för företagen, säger kommunstyrelsens ordförande Deshira Flankör (M).

Kommunens åtgärdspaket

Det här ingår i Värmdö kommuns åtgärdspaket som tillämpas från och med idag:

 • Minska avgiften för företag som snabbt och enkelt kan ställa om produktionen till samhällsnödvändiga produkter så som handsprit, visir, skyddskläder med mera som kan användas inom vård, skola och omsorg samt avgifter för företag som verkar inom området tillverkning eller distribution av produkter och komponenter för vatten- och avloppsförsörjning.
 • Förlänga betalningstider på hyror i kommunägda lokaler till 90 dagar.
 • Förlänga betalningstider med 90 dagar för följande avgifter:

  - Avgifter för sophämtning
  - Anslutningsavgifter för vatten- och avloppskostnader
  - Tillstånds- och tillsynsavgifter enligt plan- och bygglagen, miljöbalken samt avgifter enligt alkohollagen och tobakslagen.
 • Korta ned betaltiden till leverantörer till 20 dagar.
 • Förlänga tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där så är möjligt.
 • Skjuta på tillsynsbesök som inte är kritiska.
 • Prioritera verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden.
 • Upprätta en dialog om pågående tillstånds- och tillsynsärenden.
 • Säkerställa tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen.
 • Förändra riktlinjerna för att möjliggöra att restaurangerna kan öppna sina uteserveringar omedelbart (om Polisen beviljar ansökan).
 • Se över om vi kan tidigarelägga planerade kommunala investerings- eller renoveringsprojekt.

Det finns en oro för vad detta kommer att medföra om situationen blir långvarig. Flera lokala företag har en tuff period och nu krävs det att vi alla kraftsamlar för att stötta de lokala företagen. Värmdö kommun kan säkert göra mer för företagen på sikt, men vi har i dagsläget försökt att ta fram åtgärder som kan vara ett första stöd i detta utmanande läget, säger Cecilia Lejon, kommundirektör i Värmdö kommun.