Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

28 september 2017

Värmdös miljömål har blivit film!

Tre personer går på rad med varsin väska och nalle i händerna.

Vi vill vara med och bidra till ett hållbart samhälle och minska klimatpåverkan! Den 22 juni 2016 tog Värmdös kommunfullmäktige beslut om sex lokala miljömål. För att beskriva våra miljömål har vi tagit fram sex filmer som på olika sätt beskriver vårt miljöarbete.

Målen är utformade efter de nationella miljömålen med var sin film som på olika sätt beskriver Värmdös vision och prioriterade områden inom miljöarbetet. Målen är sex till sitt antal men berör alla de 15 nationella miljökvalitetsmålen som kommunen är ålagd att arbeta med.

Läs mer om vårt miljöarbete och se filmerna här!

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar