Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

Värmdö söker byggherre till ny skola

En trave skolböcker och ett äpple på en bänk.

En avstyckning av den fastighet där en förskola nu ska byggas i Charlottendal, skulle medföra att en grundskola kan uppföras för drift i fristående regi. Nu letar Värmdö efter en lämplig byggherre till skolan.

Kommunstyrelsen beslutade att ge kommundirektören i uppdrag att ansöka om avstyckning av den så kallade ”skoltomten” i Charlottendal, Gustavsberg 1:187. I samband med det startas även en markanvisningsprocess och senast den 30 maj ska en lämplig byggherre för byggnation av lokaler för förskoleklassverksamhet, grundskoleverksamhet och fritidshem i fristående regi föreslås.

Strategisk placering

Området är en viktig strategisk placering för skolverksamhet. Området runt Charlottendal består av till stora delar av nybyggnation och angränsar bland annat till Porslinskvarteren i Gustavsbergs hamn. Fastigheten, som ligger i anslutning till Värmdö Marknad, är lätt att nå med bil och har hög tillgänglighet med närhet till kollektivtrafik och infartsparkeringar.

Fastigheten omfattar 32 500 kvm och har en varierad terräng som ger möjligheter till uteaktiviteter och god utomhusmiljö. En nybyggnation av en förskola pågår och kultur- och fritidsnämnden har sedan tidigare föreslagit att en investering på 60 miljoner avsätts till en sporthall år 2020-2022.

Mer information inom kort

Inom kort hittar du mer information om markanvisningsprocessen på varmdo.se/charlottendal

Välkommen att kontakta kommundirektör Camilla Broo, tfn 08-570 470 00 eller e-post camilla.broo@varmdo.se, för eventuella frågor fram tills dess.

Ökad budget till större förskola

Investeringsbudgeten för nybyggnation av förskolan i Charlottendal föreslås utökas från 40 till 70 miljoner. Anledningen är att antalet platser på förskolan planeras att bli 160 istället för som tidigare 120 barn.

Värmdö kommun är under tillväxt och ökningen för barn i förskoleåldrar beräknas vara kraftig under perioden 2017-2026. En stor del av folkökningen förväntas ske i Gustavsbergsområdet, vilket innebär att behovet av ytterligare förskoleplatser växer. Förskolan kommer att hyras av utbildningsnämnden som preliminärt har godkänt ett hyresavtal grundat på en nybyggnation av förskola för 160 barn.

Beslut om en utökad investeringsbudget för byggnationen av förskolan förväntas tas på kommunfullmäktige den 31 januari.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar