Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

21 december 2017

Värmdös rika bildskatt byter skepnad

Bild på Farstaviken från 50-talet

Värmdös bildarkiv flyttas till Digitalt Museum för att bli mer tillgängligt. Flytten innebär att det blir lättare att hitta och söka bland bilderna men också lättare att ladda ner och använda. Men för att byta skepnad kommer arkivet ligga nere från 22 december och under en begränsad period.

 

Värmdö kommun förfogar över ett omfattande bildarkiv på c:a 50 000 bilder. Bildarkivet kommer ursprungligen från Gustavsbergs Porslinsfabrik och överfördes till kommunen 2005.

I dagsläget finns c:a 2200 bilder i det digitala arkivet, vilket motsvarar knappt 5 % av den totala bildmängden.

Den nuvarande plattformen är komplicerad och motsvarar inte förväntningarna på tillgänglighet och användarvänlighet. För att göra bilderna mer tillgängliga och synliggöra Värmdös kulturarv flyttas nu bildarkivet från den befintliga plattformen till Digitalt Museum.

Digitalt Museum

Digitalt Museum är en webbplats för bildpublicering av kulturhistoriska samlingar. Bakom webbplatsen står Kultur IT, som är ett icke vinstdrivande aktiebolag samägt av ett antal museer i Norge och Sverige. Här finns idag tillgång till 4,5 miljoner objekt – föremål och bilder – från 250 museer och andra kulturinstitutioner. Via Digitalt Museum får bildarkivet även koppling till Europeana, en databas för det europeiska kulturarvet. Digitalt Museum kommer enkelt att hittas via varmdo.se och är ett viktigt steg i riktningen mot att bli en mer digital och tillgänglig kommun. I samband med flytten kommer dessutom flertalet publicerade bilder att bli både kostnadsfria och fria för publicering.

 

Det befintliga bildarkivet varmdobilder.se kommer att släckas ner 22 december 2017. Därefter ska hela arkivet att flyttas till Digitalt Museum. Vi räknar med att våra bilder kommer att vara tillgängliga på den nya webbplatsen fr.o.m. april 2018.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar