Värmdös vårdpersonal testas för covid-19

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Vård- och omsorgspersonal i Värmdö erbjuds att ta ett antikroppstest för covid-19. Testet visar om medarbetaren haft viruset och bildat antikroppar.

Genom att testa personalen på kommunens vård- och omsorgsboenden hoppas kommunen skapa sig en tydligare bild av vilka som haft coronaviruset, och vilka som har utvecklat immunitet mot det. Modellen för testning används av många organisationer och företag. Även om tillförlitligheten i testerna inte är fullt bevisad så har kommunen gjort bedömningen att det finns fördelar med att testa personalen.

Vi har i dagsläget sett ett mervärde med att testerna genomförs, framförallt utifrån personalens oro att eventuellt bära på smitta utan att ha symptom. Vi gör löpande ställningstaganden i den här frågan och följer utvecklingen noggrant.

Det säger Cecilia Lejon, Värmdös kommundirektör.

I dagsläget fokuserar regionerna sin provtagning till de grupper som har behov av sjukhusvård eller äldreomsorg, och det finns ingen annan möjlighet till en omfattande testning av personal inom vård- och omsorg. Testet, som är ett antikroppstest, har valts av och utförs av Familjeläkarna som arbetar i Värmdö på uppdrag av Region Stockholm. Det görs genom ett blodprov via ett stick i fingret och provsvaret, som ges inom 15 minuter, visar om en individ har haft coronaviruset och bildat antikroppar.

Mahria Lövkvist, vård- och omsorgschef i Värmdö kommun fortsätter:

Vi ökar tryggheten hos våra medarbetare samtidigt som vi får en bild av hur smittspridningen ser ut bland personalen på våra äldreboenden.

I ett första skede är det personal inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter som testas, men det kan bli aktuellt att även testa andra grupper.