Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

05 juli 2017

Värmdö uppmärksammas för innovativa Östersjöåtgärder

Under de senaste 18 månaderna har Värmdö kommun deltagit i Baltic Sea City Accelerator. Nu uppmärksammas kommunen för de åtgärder som gjorts i Säbyviken och Björnfjärden.

Tillsammans med Vaxholm, Kalmar och Västervik från Sverige, Mariehamn från Finland, Panevėžys från Litauen och Slupsk från Polen har Värmdö kommun deltagit i Baltic Sea City Accelerator. Programmet syftar till att minska övergödningen i Östersjön genom lokala åtgärder, bred samverkan och innovativa metoder.

- Jag är jätteglad att vårt arbete uppmärksammas. Östersjön omger Värmdö och det ärett av världens mest förorenade hav. Vi har under många år arbetat för att hitta långsiktiga och hållbara lösningar för vatten- och avlopp samt gjort punktinsatser på olika platser, säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande i Värmdö kommun.

Vid en ceremoni som hölls den 28 juni i Stockholm uppmärksammades borgmästare och företrädare för kommuner i Finland, Litauen, Polen och Sverige för att de framgångsrikt genomfört Baltic Sea City Accelerator.

Aluminiumbehandling av vikar

År 2012 startades ett arbete i Säbyviken och Björnöfjärden i Värmdö. Innan arbetet var all havsbotten som låg djupare än 6 meter syrefri och hyste inget liv annat än bakterier. Efter att en aluminiumbehandling, så kallad Al-behandling, genomförts i två steg har fosforhalten i bottenvattnet minskat med mer än 90 %.

Andra insatser som görs är att satsningen på utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp, inventeringen av enskilda avlopp och översyn av båtlatrintömningsstationer. Värmdö kommun har idag 85 pumpstationer och kapaciteten på avloppsledningarna är dimensionerade för att klara av den befintliga mängden avlopp samt den extra volym som tillkommer vid nybyggnad.

Om Baltic Sea City Accelerator

Baltic Sea City Accelerator är ett pilotprogram som pågår under 2016-2017. Det omfattar 20 expertpartners och stödjer FNs hållbara utvecklingsmål (Sustainable Development Goals), ramdirektivet för vatten (Water Framework Directive) och HELCOMs ramverk.

Programmet har initierats av Race For The Baltic som startades av Niklas Zennström, grundare av Skype samt VD och grundare av Atomico.

- Jag är imponerad av städernas höga ambitionsnivåer och deras innovativa planer på att hjälpa till med att återställa Östersjön. Städer är förändringsaktörer som kan göra en verklig skillnad för att återställa Östersjön," säger Niklas Zennström.

Läs mer på Baltic Sea City Acceleratorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt Race For The Balticlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar