Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

02 januari 2018

Vi bygger på Skogsbovägen

Nu startar arbeten med genomförande av detaljplan för nya bostäder i Ösby sjöpark/Ösby 1:79. I januari 2018 påbörjar även Värmdö kommun anläggningsarbeten utmed Skogsbovägen.

 

Längst in på Skogsbovägen nära Ösbyträsk bygger Hökerum Bygg AB 4 flervåningshus med träfasad med cirka 70 nya lägenheter med inflyttning till sommaren 2019. En provisorisk gångväg för allmänheten kommer att anläggas av Hökerum Bygg AB för anslutning mot Ösbyträsk och befintliga gång- och cykelbanor.

Parallellt med bostadsbyggnationen kommer Värmdö kommun med Frentab som entreprenör bygga ut allmän plats, lägga nya VA-ledningar samt renovera befintlig dagvattenledning. Vattenfall kommer samtidigt att lägga ned fjärrvärmeledningar. De allmänna anläggningarna som byggs är en förlängning av Skogsbovägen med ny vändplan, ny gång- och cykelbana med belysning utmed västra sidan av Skogsbovägen. I anslutning till befintlig gång- och cykelbana mot Gustavsbergsbadet anläggs en park med utegym. Byggandet påbörjas vecka 2 och beräknas vara avslutad sommaren 2019.

Begränsad framkomlighet för trafiken på Skogsbovägen

Under pågående arbete kommer framkomligheten för trafiken att vara begränsad utmed Skogsbovägen. Ett körfält kommer att hållas öppet för genomfart och en provisorisk väg anläggs på vissa delsträckor för att trafiken ska kunna ta sig förbi ledningsschakter.

Läs mer på varmdo.se/öppnas i nytt fönsterosbysjopark

 

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar