Vid smitta/misstänkt smitta i Värmdö

Publicerad

Coronavirus

Vi får frågor om coronaviruset från medborgare som är oroliga för sina barn eller anhöriga. Vi har förståelse för det och vill göra ett klargörande.

Gällande misstänkt smitta/smittade så ansvarar Region Stockholm och Smittskydd Stockholm för att de misstänkt smittade får lämna prover, får provsvar och att de om/vid konstaterad smitta får vård. Det är också Smittskydd Stockholm som ansvarar för smittspårning för att nå eventuella personer som patienten kan ha haft kontakt med för bedömning och eventuell provtagning.

Patientsekretess är viktig

Smittade eller misstänkt smittade invånare omfattas av patientsekretess. Vi lämnar aldrig ut några uppgifter om patienter. Patientsekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd utan även uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats. Våra invånare ska alltid känna stort förtroende för personalen i vården och den kommunala omsorgen - därför är patientsekretessen viktig.

Vi får inte kännedom om smittade eller misstänkt smittade om det inte finns behov för att någon del av vår verksamhet ska agera på särskilt sätt, eller om det finns behov att stödja Smittskydd Stockholm vid till exempel en smittspårning där man söker personer som en smittad kan ha kommit i kontakt med. Vid sådana situationer gäller patientsekretessen för de medarbetare i kommunen som får ta del av information om misstänkt eller konstaterat smittade personer.

Värmdö kommun följer inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger. Om den informationsinriktningen förändras så kommer vi att uppdatera vår information.

Kontakta vården om du känner dig sjuk

Så länge som du inte känner dig sjuk kan du leva som vanligt. Om någon i familjen blir sjuk, kontakta 1177 Länk till annan webbplats. Vårdguiden via telefon och berätta om symtomen och om ni har rest i något av de smittdrabbade områdena. Tänk också på betydelsen av att vara hemma även om du har en vanlig förkylning. Vi har ansvar för att minska onödig smittspridning också av eventuell säsongsinfluensa.

Om du, eller nära anhörig, nyligen är hemkommen från resa i smittdrabbat område och du känner oro så kan du kontakta informationsnummer 11313 Länk till annan webbplats. för mer information eller 1177 Länk till annan webbplats. för rådgivning.

Mer information och länkar till andra samhällsaktörer