Månadens samråd

Publicerad 20 januari 2020

Mall för nyhetsbild

Visualiseringsbild för Stadsparken

Här kan du läsa om vilka kommande och pågående samråd som finns denna månad

Vad är ett samråd?

Samråd är en del av planprocessen. Under samrådstiden kan till exempel länsstyrelsen, lantmäteriet, fastighetsägare och föreningar ge synpunkter på förslaget.

Kråkberget

Samråd pågår 3 december 2019 – 24 januari 2020.

www.varmdo.se/krakbergetlänk till annan webbplats

Stadsparken

Samråd pågår 14 januari 2020 – 14 februari 2020

www.varmdo.se/stadsparkenlänk till annan webbplats