Frågor och svar

Nedan hittar du de vanligaste frågorna vi får om projektet En smartare skola, och svar till dessa. Sidan uppdateras löpande. Har du något du undrar över? Hör av dig via ensmartareskola@varmdo.se

Frågor och svar:

1. Vad innebär projektet En smartare skola?

Projektet ska resultera i en förnyad digital miljö för förskola och skola i kommunen. Lösningen ska bestå av samlade, smarta, flexibla och underlättande digitala tjänster och funktioner, som underlättar den digitala vardagen för elever, vårdnadshavare och skolpersonal.

2. Hur ska detta uppnås?

Genom upphandling.

3. Hur har underlaget för upphandlingen tagits fram?

Målgrupperna för upphandlingen; elever, vårdnadshavare och skolpersonal och andra anställda inom utbildningskontoret har varit med och via bland annat workshops fått beskriva sitt nuläge, samt även önskemål, förväntingar och digitala behov för framtiden. Dessa har sammanställts och konkretiserats för att tillsammans delvis utgöra kravspec för upphandlingen.

4. Kommunens nuvarande digitala miljö för förskola och skola, varför vill ni göra om den?

Digitaliseringen tar hela tiden stora kliv framåt och utvecklingen går fort. Värmdö kommun behöver hänga med i dessa processer för att kunna erbjuda sina invånare en smidig och funktionell digital vardag på alla plan, så även inom förskola och skola.

Kan vi hitta en bättre symbios mellan de olika systemet i vår digitala miljö? Kan vi öka möjligheten för vår framtida digitala miljö att hjälpa anställda, vårdnasdhavare och elever?

5. Vad utgår projektet ifrån?

En smartare skola är en del i det stora kommunövergripande projektet ”Vårt smartare Värmdö”, som syftar till att samordna och effektivisera de insatser som görs inom digitalisering i kommunen. Vårt smartare Värmdö preciseras i Budget 2021 som beslutades i kommunfullmäktige den 11 november 2020, där man bland annat kan läsa att det övergripande digitalisering- och automatiseringsarbetet i kommunen prioriteras genom en satsning på 25 miljoner kronor.

6. När ska projektet vara färdigt?

Den nya miljön är tänkt att vara införd i samtliga verksamheter tills skolstart 2023.

7. Vart kan jag vända mig för att få mer information om projektet?

Maila ensmartareskola@varmdo.se om du har frågor om projektet.