Möt målgrupperna

Här kan du lära dig mer om vilka målgrupper som identifierats inom En smartare skola.

Vilka utgör målgrupperna för projektet, det vill säga; vilka personer eller grupper berörs egentligen av En smartare skola? Det kan du läsa mer om här. Kanske kan du till och med själv hitta tillhörighet till någon av dessa grupper?

Våra målgrupper

Eleven

Eleven är en person som i sin vardag tar del av kommunens utbildningsverksamhet, i form av förskola, skola eller fritids. Det finns fem undergrupper i målgruppen eleven, på grund av de olika behov en elev har och de skilda utmaningar som hen möts av under olika delar av sin skolgång. De fem undergrupperna är:

  • Förskolebarn
  • Unga skolbarn F-3
  • Unga skolbarn 4-6
  • Äldre skolbarn 7-9
  • Äldre skolbarn GymnasisterVårdnadshavaren

Vårdnadshavare är en person inom Värmdö kommun som har sitt eller sina barn i någon av kommunens förskolor, skolor och fritidsverksamheter.


 


Pedagogen

Pedagogen är en person verksam inom Värmdö kommun med rollen som pedagog i förskole-, skol-, eller fritidsverksamhet. Det finns fem undergrupper i målgruppen pedagogen, på grund av de olika behov en pedagog har och de skilda utmaningar som hen möts av under olika delar av förskole-, skol-, eller fritidsverksamhet. De fem undergrupperna är:

  • Fritidspedagogen
  • Förskolepedagogen
  • Grundskolepedagogen
  • Gymnasiepedagogen
  • SpecialpedagogenLedaren

Ledaren är en person verksam inom Värmdö kommun med roll som rektor, biträdande rektor eller arbetslagsledare i verksamhet.
Administratören

Administratören är en person verksam inom Värmdö kommun med roll inom skoladministration, centralt eller lokalt i verksamheten.Övrig personal

Skolsköterskor, jurister, verksamhetsledare inom Elevhälsan och Styrning och Kvalité i Värmdö Kommuns skolverksamheter.

bild
bild

 


bild


bild
bildbild