Om programmet

EN SMARTARE SKOLA är programmet för en framtida smartare digital upplevelse kopplat till förskola/skola i Värmdö kommun.

Programmet En smartare skola ska till höstterminen år 2023 samordna och genomföra ett antal större och mindre projekt kopplat till utvecklin och digitalisering inom utbildningskontoret i kommunen.

Programmet ska bland annat resultera i en upphandling av ett gemensamt digitalt ekosystem och genomförandet av en pappersfri skolstart. Samlade, smarta, flexibla och underlättande digitala tjänster, lösningar och funktioner, som underlättar vardagen för elever, vårdnadshavare och skolpersonal, helt enkelt.

En smartare skola tar avstamp i utbildningskontorets vision "100 av 100", där varje barn, elev och medarbetare når sin maximala utvecklingspotential i en möjliggörande organisation. Målsättningen för programmet är att säkerställa att den nationella digitaliseringsstrategins fokusområde 1 och 2 uppfylls till fullo.

Kolla gärna in visionsfilmen via länken till höger.

Här kan du läsa mer om den nationella digitaliseringsstrategin.

Nationella digitaliseringsstrategin  Länk till annan webbplats.

En smartare skola - Vårt smartare Värmdö

En smartare skola är en del av det kommunövergripande arbetet Vårt smartare Värmdö, där man bland annat ämnar att möjliggöra för att öka takten i digitaliserings- och utvecklingsarbetet och parallellt säkerställa stabilitet i de digitala leveranserna, genom att samordna och effektivisera de insatser som görs inom digitalisering i kommunen. Vårt smartare Värmdö preciseras i Budget 2021 som beslutades i kommunfullmäktige den 11 november 2020.

Vårt smartare Värmdö