Arbetsgrupper

En smartare skola involverar en bred kompents av personer inom Värmdö kommun. Läs mer om vilka roller som finns bakom programmet.

Vilka roller finns inom programmet idag?

Styrgrupp:

 • Utbildningschef (programägare)
 • Ekonomichef
 • Chef för HUB/IT
 • Skolchef förskola
 • Skolchef skola
 • Chef Styrning och kvalité

Programgrupp:

 • Programledare
 • Förändringsledare / biträdande programledare
 • Chef styrning och kvalité (programbeställare)
 • IT-chef
 • Skolstrateg skola
 • Skolstrateg förskola
 • IT-strateg
 • Kommunikatör
 • llustratör
 • Projektledare för delprojekten kopplade till programmet

Pilotverksamheter

I En smartare skola ingår också pilotverksamheter. Det är ett mindre antal skolor och förskolor med utvald personal som framöver kommer att vara med och testa och utvärdera funktioner, lösningar och idéer tillsammans med programgruppen och framtida leverantörer. Pilotverksamheterna kommer också att vara de första verksamheterna som får testa den nya digitala miljön i sin vardag.

Expertgrupp, referensgrupp och fokusgrupper

En smartare skola har också löpande stöd från olika funktioner och personer. Dessa funktioner och personer ingår i fokusgrupper, agerar experter i olika frågeställningar eller fungerar som referenser/rådgivare. Vilka som ingår i vilken grupp och hur dessa grupper är utformade kan variera beroende på behov. Följande funktioner/personer delar med sig av sin expertis i perioder under programmets gång:

 • Rektorer förskola och skola
 • It-administratörer förskola och skola
 • Pedagoger
 • Vårdnadshavare
 • Barn och elever

Övriga funktioner kopplade till programmet

 • Programekonom
 • Affärsansvarig
 • Utbildningsnämnden
 • Fackliga representanter