Att fullgöra skolplikten på annat sätt

I vissa undantagsfall kan en elev fullgöra skolplikten på annat sätt än genom den vanliga skolgången i grundskolan. Det kan exempelvis handla om att en elev önskar gå i skola utomlands.

För att detta ska medges så krävs det att den alternativa verksamheten som erbjuds barnet framstår som ett fullgott alternativ till utbildningen i grundskolan. Det krävs också att det finns mycket starka skäl i det enskilda fallet. Bestämmelserna finns i skollagen (2010:800) 24 kap. 23 §.

Underlag för prövning

För att kunna göra en prövning i det enskilda fallet behöver kommunen:

  • Information om skälen för den alternativa skolgången. Bedömningen görs utifrån barnets behov.
  • Information om den alternativa skolgången. Den ska vara ett fullgott alternativ till den utbildning som erbjuds inom kommunen. Utbildningen ska ge eleven kunskaper och färdigheter som motsvarar målen i grundskolan. Den ska även väsentligen motsvara grundskolans allmänna mål.
  • Information om hur den alternativa skolgången kommer att främja elevens sociala träning för ett samhällsliv.
  • Information om vilken tidsperiod ansökan gäller.
  • Information om hur kommunens behov av insyn i den alternativa skolgången kommer att tillgodoses.

Gäller upp till ett år

Ett medgivande om att fullgöra skolplikten på annat sätt gäller för upp till ett år. Under tiden kommer kommunen kontinuerligt att följa upp elevens alternativa skolgång. Medgivandet återkallas om det i uppföljningen framkommer att förutsättningarna för beslutet inte längre finns.

Så ansöker du

Ansökan skickas in via e-tjänsten nedan.

Fullgörande av skolplikt på annat sätt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.