Tidplan

Förslaget gick upp till beslut i utbildningsnämnden i november och går upp i kommunfullmäktige senare 2020. De flesta förändringarna är tänkta att aktualiseras i samband med skolstart i augusti 2021, vissa under 2022.

Förslagets väg till beslut

Utbildningsnämnden: 5 november 2020
Kommunfullmäktige: Datum presenteras senare

Informations- och dialogmöte

Värmdö kommun välkomnade den 29/9 berörda vårdnadshavare till ett digitalt informations- och dialogmöte. På mötet presenterades förslaget och möjligheten fanns att ställa frågor via en chattfunktion. Sammanställda frågor och svar från mötet uppdateras löpande via Frågor och svar.

Från Värmdö kommun deltog Peter Bergström, utbildningschef, Cecilia Lindberg, ordförande utbildningsnämnden, Fredrik Sneibjerg, vice ordförande utbildningsnämnden, Julia Ekedahl-Lotoft, 2:e vice ordförande utbildningsnämnden, Ingmarie Lagne, skolchef förskola, Mats Lundström, skolchef skola samt moderator Erik Sanner, avdelningschef Styrning och kvalitet.

Här kan du se presentationen från mötet
Ppt samlokalisering

Nämndhandlingar

Här hittar du nämndhandlingarna:
https://opengov.360online.com/Meetings/varmdo/Meetings/Details/538323länk till annan webbplats

Uppmärksamma gärna att nämndhandlingarna som nu publicerats innehåller en del förändringar från det grundläggande förslaget som presenterats.

.