Underlag

När handlingarna blir offentliga i samband med utbildningsnämndens möte i oktober så kommer handlingarna att publiceras på den här sidan.

Offentliga handlingar

När handlingarna kommer nämnden tillhanda blir de samtidigt offentliga. Då går dessa att hitta i Opengov.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nämndhandlingar

Här hittar du nämndhandlingarna:
https://opengov.360online.com/Meetings/varmdo/Meetings/Details/538323länk till annan webbplats

Uppmärksamma gärna att nämndhandlingarna som nu publicerats innehåller en del förändringar från det grundläggande förslaget som presenterats.

Utbildningsnämnden, ärende Samlokalisering 5/11

Ärendet beslutades enligt förslag till beslut i handlingarna i Utbildningsnämnden. Protokollet inte är signerat ännu.

Förslag till beslut

1. Kottens förskola på Ingarö samlokaliseras och verksamheten flyttas till närliggande förskolor från och med augusti 2021.

2. Minimunkis förskola i Gustavsberg samlokaliseras och hyresavtalet sägs upp hos Tekniska nämnden. Verksamheten flyttas till närliggande förskolor från och med augusti 2021.

3. Farstaborgs förskola i Gustavsberg samlokaliseras och hyresavtalet sägs upp hos Tekniska nämnden. Verksamheten flyttas till närliggande förskolor från och med augusti 2021.

4. Lokattens förskola på Värmdölandet flyttas när lämplig ersättningsförskola har tagits fram. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en plan för genomförande.

5. Blåsippans förskola på Värmdölandet tomställs och hyreskontraktet sägs upp hos Tekniska nämnden från och med 1 juli 2022. Verksamheten flyttas till närliggande förskolor.

6. Alla elever på Munkmoraskolan i Gustavsberg flyttas till Ekedalsskolan i Gustavsberg från den 1 juli 2021. Hyresavtalet för Munkmoraskolan sägs upp per den 20 juni 2021.

7. Utbildningsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att utreda renovering av Minimunkis samt passande välfärdsverksamhet som kan inrymmas i Munkmoraskolans lokaler.

8. Farstavikens skola delas i två skolenheter; Ekedalsskolan årskurs F-4 och Kvarnbergsskolan årskurs 5-9 från och med läsåret 2021/2022.

9. De samlokaliserade förskolornas barn får företräde till plats på vald förskola.

Beslutsnivå

Kommunfullmäktige punkt 1-6, 8
Utbildningsnämnden punkt 7, 9