• Brunt vatten kan förekomma i Gustavsberg och på Ingarö
    Just nu håller en omläggning av vattenledningar på att utföras mellan Ingarö och Gustavsberg. Detta kan göra att kranvattnet blir tillfälligt brunt för vissa boende i området. Om du upplever att vattnet är missfärgat, se till att spola vattnet tills det är klart. Vattnet är drickbart och missfärgningen är inte farlig, men undvik att använda tvättmaskinen om vattnet är missfärgat.
    Mer information

Anordnare förskola, skola och gymnasium

Här hittar du information och material som du som som anordnare av förskola, skola och gymnasium i Värmdö kommun kan vara i behov av.

Språkoteket och skoldatateket är resurser som kan nyttjas av fristående och kommunala verksamheter.

Regler och frågor kopplade till finansiering av verksamheten såsom tilläggsbelopp finns på Företagarwebben - du hittar en länk dit här i menyn.