Efter skolval 2024

Nu är skolvalet för läsåret 2024/2025 stängt. Här finns information om vad som händer nu.

Ungdomar med ryggsäckar på sig springer i korridor.

Besked om plats

När platserna är tilldelade får du ett besked på mejl. Det är därför viktigt att du angav rätt mejladress och telefonnummer när du gjorde ansökan. Du kommer då kunna logga in i portalen och läsa beslutet. Skolorna skickar sedan hem information gällande skolstarten.

Skolvalet läsåret 24/25 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad händer om jag inte gjort ett aktivt val?

Om du inte gjort ett aktivt skolval placeras ditt barn på den närmaste kommunala skola som har ledig plats efter skolvalet har stängt.

Vad händer om man inte får plats på sökt skola?

Om en skola inte kan ta emot alla elever som ansökt om plats tillämpas principen om relativ närhet. Det innebär en uträkning av avstånd mellan folkbokföringsadressen till alternativ skola och sökt skola. Därefter jämförs avståndet för samtliga som sökt samma årskurs i samma skola.

Plats på fristående skola eller skola i annan kommun

Valde du friskola eller skola i annan kommun som förstahandsval kommer detta vara valet du kommer få. Mer information kommer från du tackat ja till. Anmäl detta i länk nedan.

Anmälan om elevs skolgång i fristående skola eller skola i annan kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Bytesperiod mellan kommunens skolor

Ansökan om att få göra ett skolbyte från en kommunal skola till annan kan göras under fastställda perioder, för 2024 gäller följande;

Sökperiod: 22 april – 12 maj
Skolstart: 19 augusti terminsstart.

Överklaganden

Du kan överklaga det här beslutet hos Skolväsendets överklagande nämnd.
Du har tre veckor på dig att överklaga. De tre veckorna börjar gälla från den dagarn då beslutet kommunicerades. För att överklaga ska du skriva ett brev eller ett mejl. Brevet eller mejlet måste innehålla följande saker:

 • Namn, personnummer, adress och telefonnummer.
  Är du vårdnadshavare eller annan företrädare ska du även skriva elevens namn, adress och personnummer.

 • Vilket eller vilka beslut som du överklagar och vilken ändring du vill ha.

 • Skälen till att du tycker att beslutet ska ändras.
  Om du vill att överklagandenämnden ska ta del av intyg eller andra dokument, ska ta du även skicka med dessa.

 • Överklagandet skall vara undertecknat av eleven eller hans/hennes ombud.
  Om eleven har två vårdnadshavare krävs bådas underskrift.

 • Överklagandet ska ha kommit in till Värmdö kommun inom tre veckor från det att du tog emot beslutet.

 • Värmdö kommun prövar om överklagandet har kommit in i rätt tid.

 • Om det har kommit in för sent ska överklagandet avvisas. Om det har kommit in i rätt tid kommer överklagandet att överlämnas till Skolväsendets överklagandenämnd för prövning

Överklagandet ska adresseras till :
Skolväsendets överklagandenämnd
Box 23069
104 35 Stockholm.

Överklagandet ska skickas till :
Värmdö kommun Utbildningskontoret
134 81 Gustavsberg
varmdo.kommun@varmdo.se

För dig som ska flytta till Värmdö

Skolvalet är för det elever som under skolvalsperioden är folkbokförda på en adress i Värmdö kommun. Kommer ni att flytta till kommunen kommer ansökan att tidigast lämnas kunna in 120 dagar innan skolstart.

De vanligaste frågorna och svaren om skolvalet Länk till annan webbplats.

Mer information

Riktlinjer för skolplacering i kommunal förskoleklass och grundskola , 353.5 kB, öppnas i nytt fönster.