Efter skolval 2023

Nu är skolvalet för läsåret 2023/2024 stängt. Här finns information om vad som händer nu.

Ungdomar med ryggsäckar på sig springer i korridor.


Till dig som har gjort ett skolval

Du som har ansökt om skola kommer få ditt beslut i portalen.

Mina skolval Länk till annan webbplats.

Om en skola inte kan ta emot alla elever som ansökt om plats tillämpas principen om relativ närhet. Det innebär en uträkning av avstånd mellan hemmet till alternativ skola och sökt skola. Därefter jämförs avståndet för samtliga som sökt samma årskurs i samma skola. Mer om hur platser tilldelas kan du läsa i kommunens riktlinjer.

 

Till dig som inte har gjort ett skolval

Skolvalet avslutades 5 februari. Om ditt barn ska börja förskoleklass, eller en årskurs som inte finns på er nuvarande skola och ni inte har gjort ett aktivt skolval så kommer ditt barn att placeras i en kommunal skola som har ledig plats, och som ligger inom rimligt avstånd från barnets folkbokföringsadress.

Inte nöjd med din placering?

Om du inte är nöjd med beslutet så kan du överklaga beslutet hos Skolväsendets överklagandenämnd.

Du har tre veckor på dig att överklaga. De tre veckorna börjar gälla från den dag du fick beslutet. För att överklaga ska du skriva ett brev eller ett mejl.

Brevet eller mejlet måste innehålla följande saker:

  • Namn, personnummer, adress och telefonnummer.
  • Är du vårdnadshavare eller annan företrädare ska du även skriva elevens namn, adress och personnummer.
  • Vilket eller vilka beslut som du överklagar och vilken ändring du vill ha. Skälen till att du tycker att beslutet ska ändras.
  • Om du vill att överklagandenämnden ska ta del av intyg eller andra dokument, ska ta du även skicka med dessa.
  • Överklagandet skall vara undertecknat av eleven eller hans/hennes ombud. Om eleven har två vårdnadshavare krävs bådas underskrift.
  • Överklagandet ska ha kommit in till Värmdö kommun inom tre veckor från det att du tog emot beslutet. Värmdö kommun prövar om överklagandet har kommit in i rätt tid. Om det har kommit in för sent ska överklagandet avvisas.
  • Om det har kommit in i rätt tid kommer överklagandet att överlämnas till Skolväsendets överklagandenämnd för prövning

Överklagandet ska adresseras till:
Skolväsendets överklagandenämnd
Box 23069
104 35 Stockholm.

Överklagandet ska skickas till:
Värmdö kommun
Utbildningsnämnden
134 81 Gustavsberg

registrator@varmdo.se

Har du frågor eller funderingar?

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna om skolval. Om du fortfarande har frågor så är du välkommen att kontakta Värmdö kommuns servicecenter:

Telefon: 08-570 470 00

E-post: varmdo.kommun@varmdo.se

De vanligaste frågorna och svaren om skolvalet Länk till annan webbplats.

Mer information

Riktlinjer för skolplacering i kommunal förskoleklass och grundskola Länk till annan webbplats.

Välja förskoleklass och grundskola eller grundsärskola - Skolverket Länk till annan webbplats.