Presentation av Munkmoraskolan

Välkommen att söka till Munkmoraskolan läsåret 21/22!

Det självklara valet för dig som vill att ditt barn ska få en lugn och trygg start på sin skolgång.

Kort om Munkmoraskolan

 • F-3 skola, två små klasser i varje årskurs
 • Ca 150 elever
 • Alla våra lärare är legitimerade
 • Systematisk kunskapsuppföljning
 • Fantastisk utemiljö med bl.a. två konstgräsplaner och närhet till naturområden
 • Stora ljusa klassrum
 • Alla våra klassrum är utrustade med Smartboards
 • Våra elever har tillgång till iPads i undervisningen
 • Välfungerande Elevhälsoteam och Trygghetsteam
 • God och näringsrik mat som lagas på plats i skolans nyrenoverade kök
 • Grönflagg - certifierad skola
Ett förskolklassrum
Grönsaker i skålar

Förskoleklass

Förskoleklassen arbetar varierat, tematiskt och upplevelsebaserat. Med stort engagemang och fantasifulla lektioner så lockas våra elever till ett lustfyllt lärande och det blir en fantastisk start på elevernas skolresa.

Varje vecka så får eleverna följa med på ett äventyr och lära känna alfabetets olika bokstäver genom ett fantasifullt och lekfullt arbetssätt.

Skoldagen börjar kl. 08.10 med gemensam samling. Under stora delar av skoldagen så delas eleverna in i tre mindre grupper där pedagogerna hinner se och bemöta varje elevs individuella behov och kunskapsutveckling. Skoldagen avslutas kl. 13.30 och då tar fritidsverksamheten över.

Välkomna till oss i förskoleklass!

Fritidshemmet

Fritidspersonalen följer elevens hela dag i skolan och samverkar med lärarna under lektionstid. Vår fritidsverksamhet bedrivs på våra två avdelningar, Lilla fritids (F-1) och Stora fritids (2-3).

Fritidsverksamheten bygger på ett lustfyllt lärande med tillgång till egna ändamålsenliga lokaler där lärandeaktiviteter blandas med fri lek. Mycket av verksamheten bedrivs utomhus där vi nyttjar vårt närområde med fantastiska lekplatser och naturen runt hörnet. Vi har även tillgång till stora ytor med bl.a. två konstgräsplaner och en idrottssal.

I våra lärandeaktiviteter finns inslag av rörelse, skapande och socialt samspel. Elevinflytande är en viktig del av verksamheten och påverkar innehållet.

Tider för fritidshemmet

 • 06.30 fritids öppnar i matsalen
 • 07.00-07.30 serveras frukostbuffé
 • 08.10 skoldagen börjar
 • 13.30-17.30 fritidsverksamhet

Våra prioriterade utvecklingsområden

På Munkmoraskolan arbetar vi ständigt med att utveckla och förbättra vår verksamhet.

ILM – Tillgänglig lärmiljö

Målet är att alla elever ska ges möjlighet att nå kunskapsmålen utifrån sina egna individuella behov och förutsättningar. Vi arbetar mycket med struktur och generella anpassningar. Pedagogerna handleds regelbundet av vår specialpedagog som också arbetar aktivt med eleverna.

Trygghet

Trygghet är grunden för varje elevs positiva utveckling. Trygghetsarbetet är allas ansvar på Munkmoraskolan. Då vi är en liten skola lär vi känna varandra och alla elever är allas elever.

Vi har ett välfungerande trygghetsarbete med ett Trygghetsteam som arbetar både främjande, förebyggande och åtgärdande.

I vår egen trygghetsenkät under höstterminen 2020 så svarar 100% av eleverna i förskoleklass att de känner sig trygga på Munkmoraskolan.

Svenska - Läsförståelse

God läsutveckling är grunden för lärande. Läsning går som en röd tråd genom alla våra verksamheter. Vi genomför därför olika aktiviteter så som barnboksvecka, läsprojekt samt fortbildning av personal.

Kontakt

Eftersom vi i år inte har någon möjlighet att hålla fysiska informationsmöten så tveka inte att kontakta någon av oss om du har frågor eller funderingar!

Rektor: Cecilia Abrahamsson

Cecilia.abrahamsson@varmdo.se
08 - 570 470 73
076 610 60 78

Skolintendent: Annika Olsson

Annika.olsson@varmdo.se
08 - 570 489 68
076 052 74 03

Läs gärna mer på vår hemsida eller följ oss på Facebook och skolrestaurangens Instagramkonto Matmunken.

Personal
Ett förskolklassrum