Presentation av Fågelviksskola

Fågelviks skola – ”Från frö till flygfärdig”

Den lilla skolan, där tryggheten grundar sig på att alla pedagoger känner alla barn!

Våra rutinerade F-klasslärare heter Jenny Lidell och Yvonne Berggren. I teamet ingår även vår idrottslärare som har äventyrspedagogik, vår speciallärare som stödjer lärprocessen samt minst en fritidspersonal/klass.

 Jenny Lidell och Yvonne Berggren i utklädningskläder

Varför Fågelviks förskoleklasser?

Våra styrkor;

 • Alla känner alla, vilket skapar trygghet!
 • Fritidspersonalen finns med under hela skoldagen och stödjer eleven både i undervisningen samt på raster, då styrda aktiviteter erbjuds
 • Stort fokus på lärmiljöns betydelse (både inne och ute) för elevernas inlärning
 • Vi är Grön flagg-certifierade – Miljötänk är viktigt för oss!
 • Vi har en utökad timplan kring värdegrundsarbete
 • Programmering – Vi lär för framtiden
 • Eleverna har simundervisning på schemat.
 • Våra årskursteam är starka, vilket säkerställer likvärdigheten.
 • Vi har en hög måluppfyllelse i åk 3
Barn leker med teknik
En massa brickor på golvet och barnhänder som pekar

Verksamhetens innehåll

Utifrån läroplanens centrala innehåll arbetar vi med;

 • Social förmåga och värdegrund
 • Språk och kommunikation
 • Skapande och estetiska uttrycksformer
 • Matematiska resonemang och uttrycksformer
 • Natur, teknik och samhälle
 • Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse
 • Språk och kommunikaton Utevistelse

Fritids

Vi har öppet mellan må-to 6.30-17.30 samt fr 6.30-17.00

En stor del av verksamhetstiden bedrivs utomhus. Verksamheten utgår ifrån elevernas intressen, såsom skapande, fritidsnickis, programmering samt ”Öppet rum”

Kontaktinformation

Fågelviks skola
Ulrikavägen 6
134 62 INGARÖ

Mari Karlsson, skoladm/expedition
mari.karlsson@varmdo.se
08-570 483 71

Monica Hjerpe, Rektor
monica.hjerpe@varmdo.se
08-570 483 70

Jenny Lidell, lärare för Lärkan
jenny.lidell@varmdo.se

Yvonne Berggren, lärare för Kungsfågeln
yvonne.berggren@varmdo.se

Klossar
En tavla med ord som har bokstaven s i sig

Vill du veta mera?

Maila ditt telefonnummer till någon av oss ovanstående, så hör vi av oss! Vi ser fram emot ett personligt samtal.

Hälsningar
Monica Hjerpe
Rektor