Presentation av Värmdös Skärgårdsskola

Välkommen till Värmdö skärgårdsskola

  • I Värmdö skärgårdsskola ingår Djurö, Möja, Runmarö, Sandhamn (förskola) och Svartsö
  • F-9-skola
  • Ca 380 elever
  • Ca 80 medarbetare
  • Varje elev åk 1-9 har en egen dator. Förskoleklass har en dator på två elever
  • Skolan har en skärgårdsprofil
  • Årets gemensamma fokusområde är ”Motivation till lärande”
En kanot vid strandkanten
En röd byggnad bakom en skolgård med klätterställning

På Djurö har vi två förskoleklasser med två lärare samt fritidspersonal som finns med från morgonen och samverkar under dagen.

På öarna ingår förskoleklasserna i lågstadiets organisation.

Arbetspassen innehåller svenska, matematik och engelska. Utöver detta är det mycket lek, social träning och skapande såsom t.ex. jobba med lera och rita.

Så här ser en vanlig skoldag för förskoleklassen ut:

8.15 Skoldagen börjar

8.15-10.30 Arbetspass inkl. rast

10.30-11.00 Lunch

11.00-12.15 Arbetspass

12.15 Skoldagen slutar

På öarna kan tiderna vara något annorlunda.

Ett par barnhänder som håller i en leksak fylld med myror

Experiment

Ett par barnhänder som håller i en iskub över en hink

Naturvetenskap

Fritids

6.30-7.45 Frukost i matsalen

7.45-8.15 Uteverksamhet

8.15-12.15 Skoldag

12.15-17.30 Fritids med olika aktiviteter t.ex. skapande verksamhet, rörelse- idrottshallen, skogen, digitalisering

Ö-verksamheten har något andra tider men med samma grundinnehåll

Tidsplan

13/1-10/2 2021 Skolval

Mars Lärarna i förskoleklass besöker förskolorna

April Välkomstbrev med ytterligare information skickas ut

Maj Inskolning och föräldramöte

1/8 Förskoleplatsen upphör och övergår till fritids

19/8 Skolstart kl. 8.15

Kontakt

Tf Rektor, Maria Niläng, maria.nilang@varmdo.se

Bitr.rektor F-3 Aase Carlsson, aase.carlsson@varmdo.se

Speciallärare Jennie Johnsrud, jennie.johnsrud@varmdo.se

Värmdö skärgårdsskola hemsida

en klättervägg underifrån