Fritidshem

Barn i förskoleklass, grundskola eller anpassad skola har möjlgihet att gå på fritids. Fritidshemmet är en pedagogisk gruppverksamhet vars uppgift är att komplettera skolan och att möjliggöra för föräldrar att förena föräldraskap med förvärvsarbete eller studier.

Fritidshemmet ska stimulera elevens utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid. Ska ditt barn börja förskoleklass eller årskurs 4 (fritidshem för äldre barn) måste du ansöka om plats till fritidshem. Bedrivs från och med förskoleklass till och med 31 juli det år barnet slutar årskurs 3. Har man inte sagt upp platsen innan avslutas den 31 juli.

Fritidshem för äldre barn

Bedrivs från och med 1 augusti det år barnet börjar i årskurs 4 till och med vårterminens slut det år barnet fyller 13 år eller det år barnet slutar årskurs 6. Har man inte sagt upp platsen innan avslutas den sista dagen på skolans termin.

Hur ansöker jag om plats?

Ansök om plats på fritidshem direkt på webben med hjälp av e-legitimation. Du anger önskemål om startdatum samt vilken skola barnet går på. Om du inte har möjlighet att använda e-legitimation kan du vända dig till kontaktcenter för att få hjälp med ansökan. Vid ansökan skapas en placering direkt om barnet har en skoplacering, något ytterligare erbjudande skickas inte ut. För mer information om t.ex startdatum och tider ska kontakt tas med skolan.

Ansök, bekräfta och uppsägning av plats via e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om e-legitimation på e-legitimations webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regler och avgifter

Samma avgiftsbestämmelser gäller för fritidshem som för förskoleplats och familjedaghem.

Avgifter för fritidshem

Riktlinjer för plats i fritidshem , 353.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppsägning av plats

Som längst kan ditt barn ha en plats i fritidshem till och med vårterminens slut det år han eller hon fyller 13 år eller slutar åk 6. Om du vill avsluta fritidshemsplatsen tidigare måste du säga upp platsen. Uppsägning av plats på fritidshem gör du genom att logga in dig med e-legitimation via ansökningslänken ovan.

Uppsägningstiden är 1 månad och avgift utgår under hela uppsägningstiden.