Fritidshem

Barn i i förskoleklass, grundskola eller särskola kan få gå på fritidshem. Fritidshemmet är en pedagogisk gruppverksamhet vars uppgift är att komplettera skolan och att möjliggöra för föräldrar att förena föräldraskap med förvärvsarbete eller studier.

Fritidshemmet ska stimulera elevens utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid. Ska ditt barn börja förskoleklass eller årskurs 4 (fritidshem för äldre barn) måste du ansöka om plats till fritidshem.

Fritidshem

Bedrivs från och med förskoleklass till och med 31 juli det år barnet slutar årskurs 3. Har man inte sagt upp platsen innan avslutas den 31 juli.

Fritidshem för äldre barn

Bedrivs från och med 1 augusti det år barnet börjar i årskurs 4 till och med vårterminens slut det år barnet fyller 13 år eller det år barnet slutar årskurs 6. Har man inte sagt upp platsen innan avslutas den sista dagen på skolans termin.

Hur ansöker jag om plats?

Ansök om plats på fritidshem direkt på webben med hjälp av e-legitimation. Du anger önskemål om startdatum samt vilken skola barnet går på. Du får sedan ett platserbjudande som båda vårdnadshavarna ska godkänna via e-tjänsten. Om du inte har möjlighet att använda e-legitimation kan du vända dig till kontaktcenter för att få hjälp med ansökan.

Ansök, bekräfta och uppsägning av plats via e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer om e-legitimation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regler och avgifter

Samma avgiftsbestämmelser gäller för fritidshem som för förskoleplats och familjedaghem.

Avgifter för fritidshem

Riktlinjer för plats i fritidshem , 250.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppsägning av plats

Som längst kan ditt barn ha en plats i fritidshem till och med vårterminens slut det år han eller hon fyller 13 år eller slutar åk 6. Om du vill avsluta fritidshemsplatsen tidigare måste du säga upp platsen. Uppsägning av plats på fritidshem gör du genom att logga in dig med e-legitimation via ansökningslänken ovan.

Uppsägningstiden är 1 månad och avgift utgår under hela uppsägningstiden.