Grundsärskola

Grundsärskolan är en skolform som är anpassad till elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en intellektuell funktionsnedsättning/ utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada.

Mottagande i grundsärskolan

Utbildningsnämnden prövar om ditt barn har rätt att gå i grundsärskolan. För att kunna göra detta krävs ditt medgivande samt fyra bedömningar:

  • En psykologisk bedömning
  • En pedagogisk bedömning
  • En medicinsk bedömning
  • En social bedömning

Ditt medgivande och bedömningarna skickas av förskolechef/rektor till Avdelning Styrning och Kvalitets mottagandeteam bestående av specialpedagog, skoljurist, psykolog, socionom och läkare. När utbildningsnämnden har fattat sitt beslut skickas det till dig som vårdnadshavare, samt till förskolechef/rektor på den förskola/skola ditt barn går i.

Detta gäller för barn som är folkbokförda i Värmdö kommun.

Läs mer om grundsärskola i Skolverkets broschyr Grundsärskolan är till för ditt barn. Du kan ladda hem den eller beställa den i tryckt form.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Maria Billtion, specialpedagog i mottagandeteamet på
telefon 08-570 482 60.

Skolverkets broschyr om grundsärskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så organiseras undervisningen

Undervisningen i grundsärskolan kan organiseras på olika sätt - i grundsärskoleklass eller genom att barnet integreras i en grundskoleklass och får sin grundsärskoleutbildning där.

Om du vill att ditt barn ska gå i en annan kommuns grundsärskola, kan du kontakta rektorn i den aktuella skolan. Rektorn kontaktar och informerar Avdelningen för styrning och kvalitet, om ditt barn antas vid skolan.