Brunns skola

Brunns skola ger varje elev förutsättningar att tänja sina gränser för att nå så långt som möjligt genom god elevhälsa, kreativa arbetssätt och digitala verktyg. Med närhet till hav och natur präglas både undervisning och fritidsverksamhet av naturupplevelser.

Fakta

Antal elever: 600
Årskurser: F-9, KSU-grupper för autism
Eget kök: Ja
Elevhälsa: Elevhälsoteam
Fritids: Ja

Brunns skola är en F-9 skola som består av flera hus, den är belägen i Brunns centrum på Ingarö. Här rör sig eleverna i en trygg miljö, på landet, men ändå på bekvämt avstånd till centralortens och storstadens utbud. Vi arbetar med läsning, god studiekultur och elevhälsa som målområden. I vår undervisning mot målen använder vi både digitala och analoga hjälpmedel.

Nära till naturen

På vår skolgård finns stor plats för eleverna att vara ute och röra på sig, med basketplan, innebandyplan, skatebana, bollplank, rutor till bollekar, ett löpspår i skogen och grillplatser. Vår skolgård är kuperad och inbjuder till många olika slags aktiviteter, såväl sommar som vinter. Vi har också nära till skogen och havet.

Läsning – en grundpelare

Läsning är nyckeln till alla andra skolämnen och en av grundpelarna i vår verksamhet. Vi har schemalagd lästid och olika litterära teman går som en röd tråd genom alla skolämnen. För att följa upp elevernas läsutveckling har vi regelbundna avstämningar.

Välutrustade klassrum

Våra klassrum är digitalt välutrustade. Musik, bild och slöjd huserar i ett eget hus och i slöjdsalarna finns alla verktyg man kan behöva för sitt hantverk, även 3D-skrivare. Vi har också en fullstor idrottshall.

En trygg plats

Skolan har ett trygghetsteam som arbetar med trygghetsfrågor och det finns alltid personal tillgänglig när eleverna har rast. Varje hus har sina egna rasttider så att det inte blir för många elever samtidigt på skolgården, vilket skapar både lugn och trygghet.

En dag på Brunns skola

Alla elever har möjlighet att äta frukost på morgonen innan skolan börjar. För en god arbetsro lägger vi stor omsorg vid elevernas placering i klassrummet. Vi vill att våra lektioner ska vara varierade och fulla av lärandelust. Vi arbetar mycket digitalt men även analogt med papper, penna och fysiska läroböcker. Efter skoldagen erbjuder vi “extra pluggtid” till samtliga elever i deras hemskolhus. Fritids för elever F-3 och Klubben 4-6 har öppet varje eftermiddag med roliga och stimulerande aktiviteter enligt läroplanens mål.

Digitala läromedel

Vi tar vara på möjligheten att bjuda in hela världen till våra klassrum och använder olika kanaler för lärandet. Digitaliseringen genomsyrar hela vår undervisning och hjälper oss att individanpassa. I årskurserna 4-9 har alla elever sin egen Chromebook. I årskurserna F-3 delar två elever på en lärplatta.

Programmering

Programmering har varit en del av vår undervisning under många år, både för våra yngre och äldre elever. Eleverna får en grundläggande utbildning i programmering och logik med hjälpmedel som Bee-bot och Scratch.

Skolhund

Vår skola har två skolhundar, som på dagarna arbetar i ett litet hus på skolan. Dit kan eleverna komma på besök. Eleverna får lära sig hur de bemöter hundarna och de är en stor tillgång när vi utvecklar elevernas läsning, turtagning och social kompetens.

Skolcoach

Vi har flera utbildade skolcoacher där personal kan få stöd i undervisningsfrågor och där eleverna kan få hjälp och stöd i sitt skolarbete.

Kommungemensam undervisningsgrupp (KSU)

På Brunns skola finns tre KSU-grupper för elever som har autismdiagnos men inte intellektuell funktionsnedsättning (IF). Tänk på att det är Värmdö kommun som har hand om antagningen till KSU.

Kontakt

E-post: brunnsskola@varmdo.se

Telefon: 08-570 484 00

Rektor: Ulrika Görtz Wetterlund, ulrika.gortz-wetterlund@varmdo.se

Adress: Brunns skola, Brunns Centrum, 134 60 Ingarö