Ekedalsskolan

Ekedalsskolan är en anrik F-5 skola som ligger i Gustavsberg. Skolan har ca 400 elever i årskurserna F-5. Ekedalsskolan har nyligen genomgått en totalrenovering och verksamheten bedrivs nu i nya moderna skollokaler med modern teknisk utrustning.

På vår skola arbetar en varm och engagerad personalgrupp med elevernas bästa för ögonen. Arbetet präglas av den goda stämning och respekt som råder mellan alla, såväl elever som lärare och övriga medarbetare. Den undervisning eleverna möter på Ekedalsskolan kännetecknas av att den är väl grundad i de lärandemål som finns i läroplanen, är tydligt strukturerad och erbjuder variation i arbetssätt. Ekedalsskolan arbetar utifrån en friluftsprofil. Profilen innebär att skolan återkommande erbjuder eleverna upplevelsebaserat lärande utomhus med utgångspunkt i friluftsliv. Vi främjar elevernas behov av kunskap, rörelse och gemenskap i den fantastiska natur som omger vår skola.

Bild på skolgården. En stor grön plan syns omgiven av hus.

Våra gemensamma mål för utbildningen är att eleverna ska:

  • Lärandet i fokus; Utveckla förmågor och erövra goda kunskaper för vidare studier
  • Utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv
  • Utveckla sin kreativitet och en känsla av att de kan förverkliga sina drömmar
  • Utveckla känslan av att olika är bra
  • Arbeta gemensamt för en trygg och lugn lärmiljö
  • Mötas av vuxna som ser eleverna och intresserar sig för dem som individer och i grupp

Kontakt

ekedalsskolan@varmdo.se

Skriv till oss med ditt ärende och dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig!

Logotyp för Ekedalsskolan. Ett träd med text Ekedalsskolan under.