Friluftsliv

Profilen innebär att skolan återkommande erbjuder eleverna upplevelsebaserat lärande utomhus med utgångspunkt friluftsliv.

Alla elever redan i förskoleklass Vi främjar elevernas behov av kunskap, rörelse och gemenskap i den fantastiska natur som omger vår skola.

Profilen introduceras redan i förskoleklass och under sina år hos oss möter eleverna olika aktiviteter med varierande innehåll och progression för varje årskurs. Vi har t.ex. återkommande fadderverksamhet där vi arbetar åldersintegrerat med friluftsliv och upplevelser i skogsmiljö, schemabrytande hel- och halvdagar med olika teman samt inslag av lektioner utomhus.