Fritidshem Ekedalsskolan

På Ekedalsskolan arbetar vi i arbetslag bestående av fritidspersonal och lärare. Alla arbetslag arbetar tätt tillsammans både under skoltid och på fritids.

Inom fritidshemmet på Ekedalsskolan arbetar vi åldersintegrerat F-5, vi har en fritidsavdelning per skolhus. Fritidspersonalen planerar och organiserar verksamheten utifrån fritidshemmets läroplan (Skolverket). Fritidshemmets verksamhet bygger på lustfyllda och lärorika​ aktiviteter som riktar sig alla elever utifrån ålder och mognad. I elevmedverkan får eleverna vara med och påverka vad som sker i under tiden som de vistas i fritidshemmets verksamhet. Eleverna får vara med och välja vilka aktiviteter de vill delta i. Varje dag läser eleven på “fritidstavlan” vilka styrda och fria aktiviteter som erbjuds.

Utifrån skolans friluftsprofil så har fritidshemmet varje vecka en eftermiddag då vi går till skogen och eleverna får möjlighet att utveckla sin kreativa förmåga i lek, rörelse och gemenskap.

Fritidspersonalen ansvar även för halvklasstimmar då eleverna delas upp. Läraren och fritidspersonalen samplanerar, läraren står för teoretiska moment och fritidspersonalen arbetar med eleverna praktiskt. Det kan tex. vara ett tematiskt arbete utifrån ex. rymden eller ett matematikprojekt.

Ekedalsskolans fritidshem består av en kompetent och engagerad personalgrupp. Där eleverna står i fokus utifrån individuella behov och får en meningsfull, lärorik och stimulerande vistelse.

Exempel på förmågor som eleverna får utveckla inom fritidshemmet:

Social gemenskap, turtagning, självständighet, ansvar utifrån ålder och mognad, kommunikation, rörelse, skapande, rollek, rekreation mm.