Mer om oss

Läs mer om oss på Ekedalsskolan

Ekedalsskolan, en skola med anor belägen i vackra omgivningar

Skolområdet består av sju byggnader från olika tidsepoker, byggda utifrån olika tiders krav på skolmiljö. Skolan är nyrenoverad sedan höstterminen 2020.

Röda skolan byggdes 1884, den inrymde fram till 2016 ett skolmuseum och kommer efter renoveringen att inhysa expedition och skolhälsovården.

Gröna skolan byggdes 1903, som tidigare inrymdes lägenheter på övervåningen där det nu b.la. kommer att finnas klassrum och bibliotek.

Gula skolan byggdes 1915. Även i denna del har det tidigare varit lägenheter på övre våningen men efter renoveringen har det byggts om till undervisningslokaler.

Vita skolan är från 1962. På nedre plan inryms slöjdsalar samt på över plan klassrum.

Bruna längan är från 1965. Här har byggnaden breddats och byggts ihop med matsal och idrottshall och här finns det både klassrum och fritidslokaler. I anslutning till bruna

länga finns matsal, idrottshall och en musiksal.

Rektorsvillan byggd 1920 som rektorsbostad. Det fanns tidigare en tradition av att erbjuda bostäder på skolområdet. Byggnaden har tidigare använts för undervisning men har inte renoverats och byggnaden utnyttjas inte för skolverksamhet.

Röd byggnad