Kvarnbergsskolan

Kvarnbergsskolan ligger centralt och vackert beläget i Gustavsberg med utsikt över Farstaviken. Skolan uppfördes redan 1950 och arkitekturen har bevarats genom omfattande om- och tillbyggnader, vilket gör att skolans verksamhet bedrivs i toppmoderna lokaler.

Skolan bedriver undervisning i årskurserna 6-9. De elever som går på skolan kommer företrädesvis från skolorna i gustavsbergsområdet, men även elever från andra delar av Värmdö och Nacka kommun söker sig till oss.

Lärande och utveckling

På Kvarnberget möts eleverna av en erfaren och kunnig personal varav många valt att arbeta kvar under lång tid. Skolan har en hög andel legitimerade lärare och annan kvalificerad kompetens såsom speciallärare, kuratorer och socialpedagoger samverkar i arbetet runt eleverna.

Elevens allsidiga utveckling står i fokus och lärandet möjliggörs av god undervisning i en trygg och trivsam lärmiljö. Elever med höga ambitioner utmanas i undervisningen för att kunna utvecklas och utnyttja sin fulla kapacitet.

Det specialpedagogiska arbetslaget (SPA) har särskild omsorg om elever som behöver extra stöd i skolarbetet och speciallärare och lärarna i klasserna har ett nära samarbete vilket skapar goda förutsättningar för eleverna att lyckas i skolarbetet.

Arbetslag och mentorskap

Eleverna är indelade i årskursvisa arbetslag. Lärarna som ingår i arbetslaget ansvarar för en grupp elever för vilka är mentorer. Mentorn är den närmaste kontaktlänken för vårdnadshavare och elever och den som man träffar i utvecklingssamtalet. Arbetslaget leds av en arbetslagsledare som veckovis träffar och samverkar med skolledningen.

Språkval

Från och med årskurs 6 får eleverna välja modernt språk till årskurs 6. Skolan erbjuder:

  • franska
  • tyska
  • spanska

För elever som inte vill eller klarar att läsa ytterligare ett språk så finns möjlighet att läsa förstärkt engelska och/eller svenska.

Elever som inte har svenska som modersmål har möjlighet att välja svenska som andraspråk (SvA) som språkval.

Utökad idrott

Skolan erbjuder inom ramen för elevens val träning i hockey och handboll. I de de årskurser som inte har elevens val (åk 7-9) ligger denna träning som ett frivilligt tillval. Skolans mål är samarbete med föreningsidrotten så att hockey- och handbollsintresserade elever hinner med både skolarbete och träning.