Kommungemensam undervisningsgrupp

Kommungemensam särskild undervisningsgrupp för elever som har omfattande behov stöd.

Gruppen tar emot elever som behöver arbeta i ett mindre sammanhang med mycket handledning under skoldagen, i en mycket strukturerad miljö. Med mångårig erfarenhet av att göra undervisningen och skoltillvaron tillgänglig för våra mest behövande elever, skapas i gruppen förutsättningar för elever att klara skolans ämnen och få behörighet till gymnasiet.

Ansökan till Kvarnbergsgruppen görs av rektor på den skola därifrån eleven kommer och antagningen sker en gång om året. Inför ansökning till Kvarnbergsgruppen tas föräldrar emot för att möta representanter för gruppens verksamhet, där en mer detaljerad beskrivning av gruppens arbete kan ges.