Fritidshem på Ösbyskolan

Fritidshemmet är till för barn i förskoleklass upp till årskurs 3. I årskurs 4 övergår fritidshemsplaceringen till  fritidshem för äldre barn, så kallad fritidsklubb.

Fritidstiden ser vi som en del av barnens hela skoldag. Den pågår både före och efter lektionstid. Samma lokaler används under hela skoldagen. Arbetslaget, som består av fritidspersonal, förskollärare och lärare, planerar för barnens hela dag. Målet är att barnen ska ha en så bra heldag som möjligt.

Fritidsverksamheten har personalen organiserat med en blandning av fria och styrda aktiviteter. Personalen är dimensionerad så att det arbetar som mest personal (1 vuxen/ca 15 barn) när det är som mest barn på fritids, det vill säga från lektionstidens slut till ca 15.00. Därefter minskar personalen och en hel del barn börjar hämtas/skickas hem. Vid personalfrånvaro försöker vi alltid i möjligaste mån sätta in vikarie.

Öppettider

Våra öppettider är generellt 07.00-17.30. Värmdö kommuns öppettider för förskola och fritidshem är 06.30-18.30

Kontakt

Tel. till fritidshemmen;

  • Alfred 08-570 488 35
  • Ida 08-570 488 55
  • Emil 08-570 488 75
  • Fritidsklubben 08-570 488 74

Tel. till expeditionen: 08-570 488 00