Runmarö skola

Värmdö skärgårdsskolors rektorsområde består av fyra F-9 skolor Djurö skola, Möja skola, Runmarö skola, Svartsö skola.

Runmarö skola

En fin ö-skola belägen i yttre skärgården med goda kommunikationer till fastlandet.

På Runmarö skola ser vi att det lilla sammanhanget skapar trygghet och stabilitet för eleverna. Här får individen ta plats och möjlighet att utvecklas tillsammans med sina klasskamrater. Eleverna lär sig att mötas med respekt för varandras olikheter.

Tillsammans bygger eleverna skolans känsla av gemenskap.

På skolan går ca 20-25 elever. Vi arbetar åldersintegrerat, huvudsakligen i två indelningar, förskoleklass - åk 5 samt åk 6 - åk 9. Undervisningen för de äldre eleverna sker både i klassrummet och via fjärrundervisning tillsammans med Svartsö skola och Möja skola.

Vid fjärrundervisningen får eleverna möta sina klasskamrater via Google meet.

De äldre eleverna går två-tre dagar i veckan på Djurö skola.

Runmarö skola har ett nära samarbete med Värmdö kulturskola där musiklärare kommer till skolan, undervisar eleverna i musik och arbetar med den traditionsenliga sommar- och julkonserten.

Intill skolbyggnaden ligger den ljusa, fina matsalen med ett ordentligt storkök. Här tillagas maten klimatsmart från grunden utifrån ett ekologiskt och näringsriktigt perspektiv. Här får eleverna vara delaktiga i matlagningen under terminen.

Skolan tar emot elever från hela Värmdö kommun. Vi har elever från Runmarö, Djurö, Nämdö, Sandhamn och Stavsnäs. Elever som inte bor på Runmarö kommer till skolan med Waxholmsbolagets båtar alternativt med båttaxi. Vi tar löpande emot intresseanmälningar.

En liten skola med stort hjärta!

Skärgårdsprofil

Elever seglar.

Värmdö skärgårdsskolor gör verkligen skäl för sitt namn. Närheten till hav och natur gör att vi har möjlighet att använda naturen som lärmiljö.

Alla våra skolor ligger nära havet med tillgång till bryggor och båtar. På Djurö har vi en egen skolbrygga och ett båthus med en egen flotta av kanoter och segeljollar.

Föskoleklass och lågstadiet

Vår skärgårdsprofil innebär att våra elever redan från förskoleklass får lära sig om, och ta del av, vår unika skärgård. I lågstadiet besöker eleverna Sandhamn för att få lära sig mer om Sandöns spännande historia och vi gör även en cykelutflykt på Runmarö.

Mellanstadiet

I årskurs 6 tar vi med eleverna på ett paddeläventyr med matlagning över öppen eld och övernattning.

Högstadiet

För högstadiets elever blir profilen extra tydlig då de inom ramen för elevens val får möjlighet att ta förarbevis för båt. Dessutom åker åttorna varje år på en tre dagar lång skutsegling med segelfartyg, där alla elever är matroser. De får prova på att sätta segel, navigera, skura däck, laga mat - alla sysslor som hör livet till på ett segelfartyg.

Vår Vision

Här får jag vara den jag är, växa, utvecklas och lära för livet.
Tillsammans bygger vi broar mellan öar, människor och verksamheter.

Kvalitetsarbete

För oss på Värmdö skärgårdsskolor är det viktigt att ständigt utveckla och förbättra vår verksamhet. Varje år utvärderar vi läsåret som gått och bestämmer gemensamma utvecklingsområden för kommande läsår.

Elev- och föräldrainflytande

Vi tycker att det är viktigt att elever och föräldrar känner att de kan påverka vardagen i skolan. Därför är elevinflytande ett av våra fokusområden och vi arbetar dagligen med att få eleverna delaktiga i beslutsprocesser och i sitt lärande. Som ett konkret exempel på det har vi elevaktiva utvecklingssamtal.

Vi har regelbundna klassråd och skolan har ett elevråd som träffas flera gånger per termin. I elevrådet sitter elever från förskoleklass till årskurs 9. Exempel på frågor som elevrådet arbetar med är utomhusmiljön och trivselenkäten.

Trivsel och trygghet

Våra skolor på öarna har cirka 20 elever per ö. På Djurö skola går det cirka 330 elever från F-9. Litenheten gör att eleverna bli sedda varje dag. På lågstadiet har skolan ett faddersystem, som gör att barnen får känna en särskild trygghet under sitt första skolår.

Varje år får alla elever fylla i en trygghetsenkät. Trygghetsteamet analyserar enkäten och utifrån resultatet upprättas en ny likabehandlingsplan där åtgärder formuleras för att göra skolan ännu tryggare. Klassråd och elevråd får ta del av resultatet och även komma med förslag på trygghetsskapande åtgärder.

Elevhälsa

Värmdö skärgårdsskola har ett elevhälsoteam bestående av rektor, biträdande rektor, SYV och skolsköterska, samt av kurator och speciallärare. Vi har även tillång till skopsykolog och skolläkare.Elevhälsoteamet sammanträder en gång per vecka.

Fritidshem

Varje skola i Värmdö skärgårdsskolors Rektorsområde har fritidshem/fritidsklubb. Hos oss vill vi att barnen står i fokus och får vara barn!

Vår verksamhet bygger på lust, glädje, kreativitet, nyfikenhet samt att lyssna in barnens egna tankar och idéer. Med naturen runt knuten är vi ute mycket i skog och närmiljö. Vi samarbetar över gårdsgränser och har gemensamma aktiviteter tillsammans.

Fritidshemmet är till för barn i förskoleklass upp till årskurs 3.
I årskurs 4 övergår fritidshemsplaceringen till fritidshem för äldre barn, så kallad fritidsklubb.

Våra mål

  • Att varje barn ska känna trygghet och tillit.
  • Att varje barn ska lära sig att respektera andra människors värde.
  • Utveckla barnens olika förmågor och ge dom nya utmaningar när dom är beredda att gå vidare.
  • Ge barnen inspiration och motivation till lust att lära.
  • Skapa en samverkan med föräldrar.

Kontakt fritidshem