Värmdö skärgårdsskolor

På Värmdö skärgårdsskolor går elever från årskurs F-9 med skärgårdsprofil och hög digital kompetens. Tillsammans arbetar vi för att förbereda våra elever både för vidare studier och för livet i skärgården.

Runmarö skola skolgård

Fakta

Antal elever: ca 380
Årskurser: F-9
Eget kök: Ja
Elevhälsa: Ja
Fritids: Ja

Värmdä skärgårdsskolor består av fyra skolor: Djurö, Runmarö, Möja och Svartsö skola, och skolorna vänder sig till alla elever på Fågelbrolandet och öarna utan broförbindelse. Vi har ett tätt samarbete mellan skolorna och stor vana vid att arbeta med digitala läromedel.

Djurö skola

Djurö skola ligger precis vid havet, och här har vi vår egen skolbrygga och ett båthus med kanoter och segeljollar. Vi använder närheten till havet, naturen och skogen flitigt i undervisningen, och på vår skola hålls undervisning i de praktisk-estetiska ämnena för årskurserna 6-9 för alla skärgårdsskolorna.

Skolan består av flera olika hus och en fin skolgård. Eleverna har själva varit med och utformat vår nyrenoverade skolgård med bland annat klätterställningar, basketkorgar och pingisbord.

Bibliotek och slöjd

Skolan ligger i samma byggnad som Djurö bibliotek, och biblioteket är en viktig del av vår undervisning. Undervisningen i slöjd och bild äger rum i ett eget hantverkshus.

Idrott

Vi är stolta över vår välutrustade idrottshall som bland annat har en spegelsal och klättervägg.

Förberedelseklass för nyanlända

Djurö skola har en förberedelseklass för nyanlända elever, från årskurs 1 till 9.

Möja skola

På Möja skola använder vi oss av vår fina utemiljö efter årstid och aktuella ämnen i vår undervisning. Vi har ett nära samarbete med Svartsö, Runmarö, Djurö, lokala ortsbor och näringsidkare på Möja. Vi är en liten skola som arbetar åldersintegrerat. Möja skola är vilande under läsår 2023/2024.

Runmarö skola

På Runmarö skola ser vi att det lilla sammanhanget skapar trygghet och stabilitet för eleverna. Här får individen ta plats och möjlighet att utvecklas tillsammans med sina klasskamrater. Eleverna lär sig att mötas med respekt för varandras olikheter. Tillsammans bygger eleverna skolans känsla av gemenskap.

 

Svartsö skola

Svartsö skola är en liten F-9-skola med närhet till natur och vatten. Åldersintegrerade grupper med elever från olika öar skapar gemenskap och trygghet. Samarbete över åldersgränser utvecklar elevernas olika förmågor och skapar goda förutsättningar för framtiden. Vi har ett nära samarbete med Värmdös andra ö-skolor med gemensamma friluftsdagar, utflykter och studiebesök.

Fjärrundervisning

För att garantera undervisning med legitimerade lärare arbetar vi med fjärrundervisning i de teoretiska ämnena. En lärare sänder lektionen från en ö, medan eleverna på övriga öar tar del av undervisningen på distans tillsammans med en handledare.

Huvuddelen av undervisningen i de estetisk-praktiska ämnena för eleverna i åk 6-9 äger rum på Djurö skola.

Blandade klasser

Eleverna på ö-skolorna har åldersintegrerade klasser och är i huvudsak uppdelade i årskurs F-5 respektive 6-9.

Skärgårdsprofil och uteundervisning

Hos oss är undervisningen tätt sammanflätad med vår skärgårdsmiljö, och miljön är en integrerad del av schemat. Redan i förskoleklass bekantar eleverna sig med miljön, och i lågstadiet lär man sig mer om Sandöns historia och gör en cykelutflykt på Runmarö.

I årskurs 6 blir det paddeläventyr med övernattning och vi lär oss att laga mat över öppen eld, och i årskurs 8 tillbringar vi flera dagar tillsammans på en skutsegling. Här blir eleverna matroser och provar på allt som hör till livet på en båt, som att sätta segel, navigera, skura däck och laga mat.

Lärande genom samarbete

Möja skola, Runmarö skola och Svartsö skola samarbetar tätt med Sportfiskarna och näringslivet, för att våra elever ska bli bekanta med förutsättningarna och möjligheterna i skärgården och lära sig mer om hur vi bevarar Östersjön. Eleverna har även varit med i ett NO-projekt i samarbete med Nobelprismuséet som sträcker sig över hela landet, där de tog sötvattenprover och skickade till analys till Umeå universitet för att undersöka hur mycket läkemedel som kommer ut i naturen.

Digitala läromedel

Varje klassrum har en interaktiv tavla, och vi använder oss av såväl digitala läromedel som fysiska böcker i vår undervisning. Från årskurs 1 har alla elever sin egen Chromebook, och i förskoleklass delar två elever på en Chromebook.

En trygg plats

Vi har ett trygghetsteam som består av lärare och andra nyckelpersoner på skolan. Vi genomför årligen en trygghetsenkät bland eleverna där vi får höga resultat på trygghet.

Kontakt

E-post: varmdoskargardsskolor@varmdo.se

Telefon: 08-570 486 00

Rektor: Maria Niläng, maria.nilang@varmdo.se

Adress: Sollenkrokavägen 41, 139 73 Djurhamn