Kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper

Värmdö kommuns grundskola har kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper (KSU) i åk 1 - 9.

Grupperna är utformade för att möta behoven av särskilt anpassad lärmiljö och undervisa elever med diagnoser inom språk och autismtillstånd (AST) samt elever i behov av extraordinära stödinsatser som inte kan tillgodoses på hemskolan.

Ansökan till KSU görs av rektor på elevens hemskola. Antagningsprocessen sker centralt via utbildningskontoret. Endast elever som går i någon av de kommunala grundskolorna kan erbjudas placering i grupperna. Elever som är inskrivna i KSU behåller sin placering på hemskolan.

Mer information gällande skolskjuts för de kommunegemensamma särskilda undervisningsgrupper hittar du här:

Skolskjuts Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Här finns våra KSU läsåret 22/23:

Kontakta respektive skola för mer information om verksamheterna.

Brunns skola - Autismgrupp 1-6 Öppnas i nytt fönster.Verksamhetschef: Ulrika Görtz


Kullsvedsskolan - Autismgrupp 7-9 Öppnas i nytt fönster.Verksamhetschef: Christina Söderkvist


Viks skola, Språk 1-6 Öppnas i nytt fönster. Verksamhetschef: Victoria Ekman


Hemmestaskolan - Språk år 7-9 Öppnas i nytt fönster.Verksamhetschef: Joakim Wiklund


Kvarnbergsskolan -
Kvarnbergsgruppen år 6-9 Öppnas i nytt fönster.
Verksamhetschef: Nina Höglund


Riktlinjer för Kommungemensam särskild undervisning , 490.4 kB, öppnas i nytt fönster.