Kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper

Värmdö kommuns grundskola har kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper (KSU) i år 1 - 9.

Grupperna är utformade för att möta behoven av särskilt anpassad lärmiljö och undervisa elever med diagnoser inom språk och autismtillstånd (AST) samt då elever är i behov av extraordinära stödinsatser som inte kan tillgodoses på hemskolan.

Ansökan till KSU görs av rektor på elevens hemskola. Barn och elevstöd ansvarar för antagningsprocessen. Endast elever som går i någon av de kommunala grundskolorna kan erbjudas placering i grupperna. Elever som är inskrivna i KSU har kvar sin placering på sin hemskola.

Kontakta respektive skola för mer information om verksamheterna.

Här finns våra KSU läsåret 21/22:

  • Brunns skola - Autismgrupp år 1-5
    Verksamhetschef: Ulrika Görtz
  •  

Kullsvedsskolan - Autismgrupp år 6-9 Öppnas i nytt fönster.Verksamhetschef: Christina Söderkvist


Viks skola, Språk 1-6 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Verksamhetschef: Victoria Ekman


Hemmestaskolan - Språk år 7-9 Öppnas i nytt fönster.Verksamhetschef: Joakim Wiklund

 

Farstavikens skola-
Kvarnbergsgruppen år 6-9 Öppnas i nytt fönster.
Verksamhetschef: Agneta Jonzon
Riktlinjer för Kommungemensam särskild undervisning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.