Hemmestaskolan

På Hemmestaskolan har vi en kommungemensam klass för elever med generell språkstörning och som också har behov av att få undervisning i ett mindre sammanhang.

Klassen består av elever i årskurs 7-9. Elevantalet varierar mellan 6-9 elever i varje klass. Lokalerna ligger centralt på skolan och eleverna kan umgås i gemensamma miljöer samtidigt som de har nära till undervisningsrummen. 

Språkstörning är en funktionsvariation som handlar om att man har svårigheter med att uttrycka sig verbalt och att man har svårt att tolka hörd information. Ofta ställs diagnosen tidigt i livet och det påverkar, på olika sätt för olika individer, både inlärning i skolan och det vardagliga sociala samspelet.

Lärarna, logopeden och pedagogerna har genom utbildning och erfarenhet goda kunskaper om funktionsvariationer. Med fokus på trygghet, trivsel och med språkförbättrande insatser i samtliga ämnen strävar vi efter att motverka funktionsnedsättningens konsekvenser i skolan. Med mer vuxentid och fler övningsmöjligheter arbetar vi klassrumsbaserat med undervisning, tänkande och lärande för högre måluppfyllelse och goda sociala relationer. 

Alla lärare följer en lektionsstruktur med tydlig pedagogik och bildstöd, detta kallar vi för Hemmestalektionen. Den återkommande strukturen ger eleverna större möjlighet att förstå och genomföra instruktioner, kontrollera sitt arbete och öka sin självständighet under lektionerna.

För att söka till språkklasserna måste man som elev tillhöra en kommunal skola på Värmdö och det är rektor på hemskolan som ansöker.