Lovskola

Värmdö kommun erbjuder elever i årskurs 8 och 9 obligatorisk lovskola. Eleverna erbjuds i första hand undervisning i engelska, matematik, svenska, svenska som andra språk.

Lovskola sommaren 2021

Lovskolan är frivillig. Alla lärare i kommunen kan rekommendera elever att gå på lovskola. Även elev och vårdnadshavare kan kontakta barnets ämneslärare för att ansöka om lovskola. Som vårdnadshavare måste du ansöka om att ditt barn ska gå lovskola via den blankett eleven får av sin lärare. På lovskolan undervisar behöriga lärare.

Lovskolan 2021 arrangeras på Kvarnberget (Farstaviken skola)

Enligt skollagen ska elever som inte nått behörighet till gymnasieskolans nationella program.

Det innebär att huvudmannen måste erbjuda lovskola till två kategorier av elever:

  1. Elever som har avslutat grundskolans årskurs 8 och som riskerar att i årskurs 9 inte bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan.
  2. Elever som har avslutat grundskolans årskurs 9 men som inte blivit behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan.

Information till vårdnadshavare 2021 , 222.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Lovskola -Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.