Skolplikt och utlandsvistelse


Här kan du läsa mer om skolplikt och utlandsvistelse.

Ska du/ni och eleven flytta utomlands ett år eller mer?

Om ni ska flytta utomlands ett år eller mer så har eleven inte längre skolplikt i Sverige. För att vi ska kunna skriva ut eleven från skolplikten behöver ni lämna in en kopia på anmälan om utlandsflytt som ni lämnat till Skatteverket.

Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ska ni vistas utomlands i 6 månader upp till 1 år och sedan återkomma till Sverige?

Om ni tillsammans med eleven ska vistas utomland i minst 6 månader men inte längre än 1 år anses elevens varaktigt vistas utomlands. Eleven har då inte skolplikt och ska därmed skrivas ut. Eftersom eleven fortfarande kommer vara folkbokförd i landet behöver ni:

  • anmäla till Värmdö kommun att ni ska varaktigt vistas utomlands, och
  • lämna in ett intyg från den utlandsskola där elev ska gå. Intyget ska vara försett med datum för antagning och inskrivningsperiod, rektors underskrift samt skolans stämpel. Intyget ska vara utfärdat på svenska alternativt engelska.

När anmälan och intyg har överlämnats till Värmdö kommun kan eleven skrivas ut från skolplikten. För att säkerställa att eleven fortfarande ska vara utskriven från skolplikten behöver ni ge in ett nytt intyg från skolan efter 6 månader. Om ni förlänger er vistelse till totalt mer än 1 år ska ni skicka in en anmälan om utlandsflytt. Se ovanstående information.

Vid varaktig vistelse utomlands kommer eleven inte att behålla sin plats på sin tidigare skola i Sverige. Om ni under en utlandsvistelse önskar behålla skolplaceringen i Sverige måste ni ansöka och uppfylla kraven för fullgörande av skolplikten på annat sätt.

Värmdö kommun vill också informera om att vi har skyldighet att rapportera till Skatteverket och Försäkringskassan när personer, som är folkbokförda i Värmdö, stadigvarande vistas utomlands.


Fullgörande av skolplikt på annat sätt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ska ni vistas utomlands mindre än 6 månader?

Om ni ska vistas utomlands mindre än 6 månader har eleven fortfarande skolplikt i Sverige. Eleven har kvar sin plats i skolan och rektor kan bevilja kortare ledigheter. Om ni ska vistas utomlands en längre period men mindre än 6 månader behöver ni ansöka om fullgörande av skolplikt på annat sätt.

Lov och ledigheter i grundskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.