Varaktig utlandsvistelse


För att Värmdö kommun ska anse att vistelsen är varaktig och därmed kunna skriva ut barnet från skolplikten finns det vissa krav som måste vara uppfyllda. Det grundläggande kravet är att vistelsen ska vara i minst fem månader räknat från avresedatumet.

Vårdnadshavarna måste anmäla varaktig utlandsvistelse till Värmdö kommun. Om barnet har två vårdnadshavare så måste båda godkänna anmälan. Om eleven har en skolplacering i Värmdö kommun så ska vårdnadshavarna säga upp den. Vårdnadshavarna ansvarar för att göra en ny ansökan om plats i grundskola i god tid före återresan. Det finns inga garantier för att eleven kan få plats vid samma skolenhet som innan utlandsvistelsen.

Ett beslut om att ett barn är utskrivet från skolplikten gäller under den tidsperiod som angetts i anmälan, dock max ett år räknat från avresedatum. Eventuella lov eller semestrar räknas in i perioden. Därefter har barnet skolplikt i Sverige igen, om inte barnet/familjen är registrerad som utvandrad.

Bra att veta:

  • Värmdö kommun lämnar inte ekonomiskt bidrag för skolgång utomlands.
  • Värmdö kommun har skyldighet att informera Försäkringskassan vid varaktig vistelse utanför Europa om perioden är längre fem månader, och vid varaktig vistelse ett år eller mer inom Europa.
  • Värmdö kommun har också skyldighet att rapportera varaktig vistelse utomlands som varar ett år eller mer till Skatteverket.
  • I vissa fall har utbildningskontoret i Värmdö kommun en skyldighet att informera socialnämnden i kommunen.

Här anmäler du varaktig vistelse utomlands Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.