Busstider Viks skola och Grantomta skola

Busstider för skolskjuts med skolbussar för höstterminen 2019 och vårterminen 2020. För busstider när man åker med SL-bussar, se SL.se

Förkortningen SL-Hpl betyder att det är en av SL:s busshållplatser som används.

Till skolan måndag till fredag

Skeppsdalsström tider och hållplatser‌

Tid

Hållplats

7:25

Svartträskvägen/Värmdö Dalgång

7:28

Björnklostigen/Jakthornsvägen

7:32

Fiskarvägen/Herrviksvägen

7:34

SL-Hpl Herrviks Gård

7:36

SL-Hpl Herrviksnäs

7:38

SL-Hpl Grävlingsstigen

7:50

Vik Skola


Strömma tider och hållplatser för skolbussen på morgonen måndag till fredag.

Tid

Hållplats

7:30

SL-Hpl Västerängen

7:31

SL-Hpl Ryttingevägen

7:34

SL-Hpl Herrviks Gård

7:36

SL-Hpl Herrviksnäs

7:38

SL-Hpl Grävlingsstigen

7:50

Vik Skola


Från Viks skola

Viks skola måndag till torsdag

Tid

Hållplats

14:30

Viks skola


SL-Hpl Skeppsdalsström


SL-Hpl Grävlingsstigen


SL-Hpl Herrviksnäs


SL-Hpl Herrviks Gård


SL-Hpl Ryttingevägen


SL-Hpl Västerängen


Viks skola fredag

Tid

Hållplats

12:50

Viks skola


SL-Hpl Skeppsdalsström


SL-Hpl Grävlingsstigen


SL-Hpl Herrviksnäs


SL-Hpl Herrviks Gård


SL-Hpl Ryttingevägen


SL-Hpl Västerängen


Kontakta skolskjutsanordnaren

Westin buss

08-545 424 20

info@westinbuss.se