Busstider Viks skola och Grantomta skola

Busstider för skolskjuts med skolbussar för höstterminen 2021 och vårterminen 2022. För busstider när man åker med SL-bussar, se SL.se

Till skolan måndag till fredag

Skeppsdalsström tider och hållplatser

Tid

Från hållplats

07:25

Svartträskvägen/Värmdö Dalgång


Svartträskvägen/Lostigen


Lostigen 5


Björnklostigen/Jakthornsvägen


Fiskarvägen/Herrviksvägen


SL-Hpl Herrviks Gård


SL-Hpl Herrviksnäs


SL-Hpl Grävlingsstigen


Viks skola


Strömma tider och hållplatser

Tid

Från hållplats

07:30

Svanvägen

07:31

Strömma kanal

07:32

Ryttinge vägen

07:35

Herrviksgård

07:37

Herrviksnäs

07:39

Grävlingsstigen


Viks skola

Från Viks skola

Viks skola måndag till torsdag

Tid

Skeppsdalström

Strömma, vänder på andra sidan Strömma kanal, Lillströmsudd

14:30

Viks skola

Viks skola


Värmdöviks dalgång

Svanvägen


Lostigen

Strömma kanal


Lostigen 5

Ryttinge vägen


Björnklostigen/ Jakthornsvägen

Herrviksgård


Fiskarbäen /Herrviksvägen

Herrviksnäs


Herrviksgård

Grävlingsstigen


HerrviksnäsGrävlingsstigen
Viks skola fredagar

Tid

Skeppsdalsström

Strömma, vänder på andra sidan Strömma kanal, Lillströmsudd

12:50

Viks skola

Viks skola


SL-Hpl SkeppsdalsströmSL-Hpl GrävlingsstigenSL-Hpl HerrviksnäsSL-Hpl Herrviks GårdSL-Hpl RyttingevägenSL-Hpl Västervägen


Kontakta skolskjutsanordnaren

Traveller buss

08-556 688 00

info@travellerbuss.se

Jourtelefon vid nödfall

076-762 99 00