Busstider Viks skola och Grantomta skola

Busstider för skolskjuts med skolbussar för höstterminen 2020 och vårterminen 2021. För busstider när man åker med SL-bussar, se SL.se

Till skolan måndag till fredag

Skeppsdalsström tider och hållplatser

Tid

Hållplats

07:25

Svartträskvägen/Värmdö Dalgång


Björnklostigen/Jakthornsvägen


Fiskarvägen/Herrviksvägen


SL-Hpl Herrviks Gård


SL-Hpl Herrviksnäs


SL-Hpl Grävlingsstigen


Viks skola

 

Strömma tider och hållplatser

Tid

Hållplats

7:30

SL-Hpl Västerängen


SL-Hpl Ryttingevägen


SL-Hpl Herrviks Gård


SL-Hpl Herrviksnäs


SL-Hpl Grävlingsstigen


Viks skola

Från Viks skola

Viks skola måndag till torsdag

Tid

Hållplats

14:35

Viks skola


SL-Hpl Skeppsdalsström


SL-Hpl Grävlingsstigen


SL-Hpl Herrviksnäs


SL-Hpl Herrviks Gård


SL-Hpl Ryttingevägen


SL-Hpl Västerängen

 

Viks skola fredagar

Tid

Hållplats

12:50, 14:35

Viks skola


SL-Hpl Skeppsdalsström


SL-Hpl Grävlingsstigen


SL-Hpl Herrviksnäs


SL-Hpl Herrviks Gård


SL-Hpl Ryttingevägen


SL-Hpl Västervägen

Kontakta skolskjutsanordnaren

Traveller buss

08-556 688 00

info@travellerbuss.se

Jourtelefon vid nödfall

076-762 99 00