Vanliga frågor och svar

Här finner du de mest vanliga frågorna och svar kring skolskjutsen. Du finner även all information under skolskjuts.

Hur ansöker jag om skolskjuts?

I kommunens e-tjänst. Man kan logga in med e-legitimation eller göra en ”öppen” ansökan. Loggar man in i portalen kan man sedan se sitt beslut där.

Vi har inte fullständiga personnummer, kan/hur ansöker vi?

Ansökan görs via blankett, ange födelseår, månad, dag i fältet för personnummer. Blanketten lämnas ut av Servicecenter på begäran.

Det kommer upp röda texter när jag ansöker, går det att fortsätta med ansökan?

Ja.

Hur får jag mitt beslut?

Via vårdnadshavare-portalen i kommunens nya digitala system eller via brev beroende på vad vårdnadshavaren önskat i ansökan.

Hur får vi busskort till gymnasieelev?

Det hanteras inte av kommunen utan av gymnasieskolorna. Vårdnadshavaren får kontakta gymnasiet där eleven skall gå.

Kan man lämna intyg i receptionen?

Ja, det finns brevlåda inne i receptionen. Märk kuvertet Utbildningskontoret och skolskjuts.

Kontakt för skolskjuts

skolskjuts@varmdo.se

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00