Skolval

Nu är det dags att göra ett skolval för läsår 2022-2023. Datum för skolvalet är 13:e januari till 31:a januari 2022.

Skolvalet är viktigt

Det är viktigt att göra ett aktivt skolval. På så vis ökar du dina chanser att få den skolplacering du önskar. Man kan välja upp till tre skolor. Gör du inget skolval kommer ditt barn att placeras på en skola så nära hemmet som möjligt som har en ledig plats.

Vem ska göra skolvalet?

Du ska göra ett skolval till en kommunal skola om: 

  • Ditt barn ska börja i förskoleklass.
  • Ditt barns nuvarande skola inte erbjuder undervisning i högre årskurs.

Här gör du ditt skolval

I e-tjänsten görs skolvalet på startsidan, inte under barnets flik.

Gör ditt skolval/bekräfta ditt skolval Öppnas i nytt fönster.

Vi rekommenderar följande webbläsare för vår e-tjänst:
- Chrome
- Firefox
- Nya Microsoft Edge

Du kan göra din ansökan när du vill under ansökningsperioden. Tidpunkten påverkar inte beslut om skolplacering för ditt barn. Båda vårdnadshavarna ska logga in i e-tjänsten och göra skolvalet. Den första vårdnadshavaren som loggar in gör skolvalet och den andre bekräftar det.


Informationsmöten

På grund av rådande pandemi uteblir fysiska informationsmöten på skolorna. Nedan hittar du text och bilder om skolorna.

Har du tackat ja till en fristående skola eller skola i annan kommun?

Man kan bara ha en skolplacering. Har du redan tackat ja till en fristående skola eller skola i annan kommun ska du logga in i e-tjänsten och avstå skolvalet samt ange skolans namn. Önskar du hellre en kommunal skola ska du göra ett skolval.

Besked om plats

När platserna är tilldelade får du ett besked på sms och mail. Det är därför viktigt att du anger dina kontaktuppgifter i ansökan.

Vad händer om du inte får plats på sökt skola?

Om en skola inte kan ta emot alla elever som ansökt om plats tillämpas principen om relativ närhet. Det innebär en uträkning av avstånd mellan hemmet till alternativ skola och sökt skola. Därefter jämförs avståndet för samtliga som sökt samma årskurs i samma skola.

Dummybild

Vad händer om jag inte gjort ett aktivt val?

Om du inte gjort ett aktivt skolval får eleven plats på den närmaste kommunala skola som har plats efter skolvalsperiodens stängning.

För dig som ska flytta till Värmdö

Om ditt barn blir folkbokförd i Värmdö efter att skolvalet stängt ska du skicka in blanketten: Ansökan till kommunal skola.
Adress och folkbokföringsdatum på ert kommande boende i kommunen måste anges i ansökan. Beslut om plats tas av rektor på sökt skola och besked lämnas till er direkt ifrån skolan.

Ansökan till kommunal skola , 148.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Vanliga frågor

De vanligaste frågorna och svaren om skolvalet Öppnas i nytt fönster.

Mer information

Riktlinjer för skolplacering i kommunal förskoleklass och grundskola , 338.2 kB, öppnas i nytt fönster.