Skolval 2020

Mellan den 27 januari och 9 februari ska ni göra skolval för läsåret 2020.

Vem ska göra skolval?

Du ska göra ett skolval om:

  • Ditt barn ska börja i förskoleklass.
  • Ditt barns nuvarande skola inte erbjuder undervisning i högre årskurs.

OBS: Du ska göra ett skolval oavsett om du vill söka till en kommunal skola i Värmdö, fristående skola eller skola i en annan kommun.

Dummybild

Du som ska göra ett skolval kommer att få information hemskickad under vecka 2.

Skolvalet är viktigt

Det är viktigt att göra ett aktivt skolval. På så vis ökar du dina chanser att få den skolplacering du önskar. Man kan välja upp till tre skolor.

Så här går skolvalet till

Ansökan gör du i kommunens e-tjänst mellan den 27 januari och 9 februari 2020. Du kan göra din ansökan när du vill under ansökningsperioden. Tidpunkten påverkar inte beslut om skolplacering för ditt barn. Båda vårdnadshavarna ska logga in i e-tjänsten och göra skolvalet. Den förste vårdnadshavaren som loggar in gör skolvalet och den andre bekräftar det.

Besked om plats

Under mars månad 2020 skickar skolorna hem beslut om plats.

Vad händer om man inte får plats på sökt skola?

Om en skola inte kan ta emot alla elever som ansökt om plats tillämpas principen om relativ närhet. Det innebär en uträkning av avstånd mellan hemmet till alternativ skola och sökt skola. Därefter jämförs avståndet för samtliga som sökt samma årskurs i samma skola.

Informationsmöten

Mellan den 14-28 januari 2020 hålls informationsmöten på Värmdös skolor. Vid frågor gällande informationsmöten, kontakta då skolan.

Tider och plats för informationmöten

För dig som ska flytta till Värmdö

Om ditt barn blir folkbokförd efter att skolvalet stängt 9 februari ska du skicka in blanketten: Ansökan till kommunal skola Adress och folkbokföringsdatum på ert kommande boende i kommunen ska anges i ansökan. Under mars-april 2020 skickar skolorna hem beslut om plats.

Ansökan till kommunal skola

Vanliga frågor

De vanligaste frågorna och svaren om skolvalet 2020

Mer information

Riktlinjer för skolplacering i kommunal förskoleklass och grundskola