Frågor och svar om att söka och byta skola

Här finner du vanliga frågor och svar gällande de kommunala grundskolorna.

Hur gör jag för att ansöka om plats till hösten?

Du ansöker i första hand i kommunens e-tjänst. Annars finns ansökningsblankett på kommunens hemsida.

Vad händer med ansökningar som inkommer under sommaren?

Under sommaren är handläggningstiden något längre vilket innebär att besked om plats kan ges först under första veckorna i augusti.

Vad händer om vi inte får plats på sökt skola?

Flyttar man till Värmdö och inte får plats på sökt skola blir man kontaktad av handläggare som sedan skickar ansökan till en annan skola efter samråd med vårdnadshavaren.

Vi har inte fullständiga personnummer, hur ansöker vi?

Ansökan görs via blanketten för nyanlända som finns på kommunens hemsida under blanketter och e-tjänster. Ange födelseår, månad, dag i fältet för personnummer.

Hur ansöker jag till fritids?

Ansökan av fritidsplats sker via kommunens e-tjänst. Om ni inte har e-legitimation finns det blankett.

Hur säger jag upp en fritidsplats?

Uppsägning av fritidsplats sker via kommunens e-tjänst. Om ni inte har e-legitimation finns det blankett. Det är en månads uppsägningstid från att uppsägningen är inskickad i e-tjänsten eller ankomstregistrerad på kommunen vid inskickad blankett.