Presentation av Brunns skola

Välkommen till Brunns skola.

Brunns skola är en F-9 skola som består av många hus. Här går 640 elever. I huset kring årskurserna finns ett arbetslag bestående av lärare, resurspersonal och fritidspersonal. Detta skapar kontinuitet för elevernas trygghet, kunskapsutveckling och ansvarstagande för sitt lärande. Eleverna i F-3 har tillgång till digitala verktyg klassvis. Varje elev från årskurs 4-9 har en Chromebook.

I verksamheten finns ett Elevhälsoteam (EHT), ett Trygghetsteam samt flera Resursteam. Tydliga regler och konsekventa vuxna skapar trygghet för eleverna.

Ledningsorganisationen består av rektor, två biträdande rektorer och arbetslagsledare från sex arbetslag.

Pedagogisk utveckling - Under läsåret 21/22 arbetar vi med fokus på att höja eleverna läsförmåga samt med att utveckla vår förmåga att med all tillgänglig data analysera elevernas kunskapsresultat.

Information till dig som söker till Fsk-klasserna

Vad gör man i förskoleklass?

 • Arbetspass
 • Matematik
 • Fonologisk medvetenhet
 • Bokstavsarbete
 • Programmering
 • Lek som lärandeform
 • Utevistelse/skogen
 • Skapande
 • Sångstund
 • Idrott

Ett barn läser i en bok

Fritids - både under skoldagen och fritids

● Skapande och rita

● Spel och lekar

● Utelek och skogen

Vi erbjuder följande verksamhet:

 • Fritidspersonalen finns med
 • Rörelse och dans
 • Lek inne och socialt samspel
 • Fritidsgympa och sportaktiviteter
 • Varje dag har vi verksamhet både ute och inne
 • Lärarna hälsar på i förskolan.
 • Förskolorna besöker skolan och äter i matsalen
 • Inskolning till fritids innan skolstart

Vad händer nu?

 • Skolval öppet mellan 13/1 - 31/1 via kommunens hemsida se Länk till annan webbplats.
 • Februari: Förskolor och skolor träffas för planering
 • Mars: Skolorna ger besked om antagning
 • April/maj: Klasslistor och fritidsinformation skickas ut
 • Maj: Början på inskolning

Information till dig som söker till år 4

Vad är nytt i år 4?

 • En mentor för klassen
 • Eleverna kommer att ha fler undervisande ämneslärare
 • Vi gör nya klasser till år 4
 • Klubben istället för fritids
 • Chromebooks till varje elev

Extra pluggtid minst en gång i veckan efter skolan för alla årskurser.

Fritidsklubben år 4-6

Vi erbjuder verksamhet med:

 • Skapande och rita
 • Spel och lekar
 • Utelek och skogen
 • Datatid
 • Innelek och socialt samspel. Varje dag har vi verksamhet både ute och inne.
 • Fritidsgympa och sportaktiviteter

Vad händer nu?

 • Skolval öppet mellan 13/1-31/1 via kommunens hemsida se Länk till annan webbplats.
 • Mars: Skolorna ger besked om antagning
 • April/maj: Klasslistor och fritidsinformation skickas ut

Övrigt info om Brunns skola

Vi arbetar på expeditionen:

Rektor - Ulrika Görtz-Wetterlund

Biträdande rektor F-6 - Marie Holm

Biträdande rektor 4-9 - Eva Norell

Speciallärare - Karin Seifors

Specialpedagogisk lärare - Ing-Marie Malmstedt

SYV - Yvette Hammar

IT/teknikansvarig - Andreas Hasselmark

Skolsekreterare - Lena Sköldås

Skolassistent - Charlotte Morin

Vi arbetar i Brunns skolas Elevhälsoteam

Rektor Ulrika Görtz Wetterlund

Kurator - Anna Eklund

Skolsköterska - Susanne Säter

Skolsköterska - Ulrica Wedholm

SYV - Yvette Hammar

Specialpedagogisk lärare - Ing-Marie Malmstedt

Speciallärare - Karin Seifors

Kontaktinformation

Rektor Ulrika Görtz Wetterlund
ulrika.gortz-wetterlund@varmdo.se
08 570 484 01

Biträdande Rektor Marie Holm
marie.holm@varmdo.se
08 570 484 16

Biträdande Rektor Eva Norell
eva.norell@varmdo.se
08 570 484 18