Presentation av Munkmoraskolan

Välkommen att söka till Munkmoraskolan läsåret 22/23!

Munkmoraskolan

 • För ett liv i balans!

Hos oss får alla elever ett tryggt och hållbart lärande för livet

 • Hållbarhet för individen!
 • Hållbarhet för vår omvärld!

Varför välja Munkmoraskolan?

 • Eleven får en positiv skolstart i en lugn och trygg miljö
 • Vi är en liten F-3 skola där alla känner alla
 • Alla våra lärare är legitimerade
 • Vi bedriver systematisk kunskapsuppföljning, så att alla får den hjälp de behöver
 • Vi har en fantastisk utemiljö med bl.a. två konstgräsplaner och närhet till naturområden
 • Våra klassrum är stora och ljusa
 • Alla våra klassrum är utrustade med Smartboards
 • Våra elever har tillgång till iPads i undervisningen, en-till-en i åk 1-3
 • Vi har välfungerande Elevhälsoteam och Trygghetsteam
 • Vi är kända för vår goda och näringsrika mat som lagas på plats i skolans nyrenoverade kök
 • Vi är stolta över att vara en Grönflagg - certifierad skola

Förskoleklass

Vi är måna om att skolstarten skall upplevas positivt av både elev och vårdnadshavare och har därför ett välutvecklat samarbete med avlämnande förskolor. Under höstterminen låter vi eleverna i förskoleklass bekanta sig med sin nya klass, skolan och pedagogerna i lugn och ro. Först under vårterminen slussas de ut i ett större sammanhang med elever i åk 1-3.

Förskoleklassen arbetar varierat, tematiskt och upplevelsebaserat. Med stort engagemang och fantasifulla lektioner så lockas våra elever till ett lustfyllt lärande och det blir en fantastisk start på elevernas skolresa.

Varje vecka så får eleverna följa med på ett äventyr och lär känna alfabetets olika bokstäver genom ett fantasifullt och lekfullt arbetssätt.

Skoldagen börjar kl. 08.10 med gemensam samling. Under stora delar av skoldagen så delas eleverna in i tre mindre grupper där pedagogerna hinner se och bemöta varje elevs individuella behov och kunskapsutveckling. Skoldagen avslutas kl. 13.30 och då tar fritidsverksamheten över.

Välkomna till oss i förskoleklass!

En av förskoleklassens ”Bokstavspersoner” på besök

En av förskoleklassens ”Bokstavspersoner” på besök

Ett förskolklassrum

Ett av förskoleklassens klassrum

Grönsaker i skålar

salladsbuffé

Fritidshemmet

Fritidspersonalen finns med under hela skoldagen och stödjer eleverna i deras lärande. Under alla veckans raster erbjuds styrda aktiviteter.

Fritidsverksamheten bygger på ett lustfyllt lärande med tillgång till egna ändamålsenliga lokaler där lärandeaktiviteter blandas med fri lek. Mycket av verksamheten bedrivs utomhus där vi nyttjar vårt närområde med fantastiska lekplatser och naturen runt hörnet. Vi har även tillgång till stora ytor med bl.a. två konstgräsplaner och en idrottssal.

I våra lärandeaktiviteter finns inslag av rörelse, skapande och socialt samspel. Elevinflytande är en viktig del av verksamheten och påverkar innehållet.

Tider för fritidshemmet

 • 06.30 fritids öppnar i matsalen
 • 07.00-07.30 serveras frukostbuffé
 • 08.10 skoldagen börjar
 • 13.30-17.30 fritidsverksamhet

Trygghet

Munkmoraskolan är det självklara valet för dig som vill att ditt barn ska få en lugn och trygg start på sin skolgång.

Trygghet är grunden för varje elevs positiva utveckling. Trygghetsarbetet är allas ansvar på Munkmoraskolan. Då vi är en liten skola lär vi känna varandra och alla elever är allas elever.

En del av vårt trygghetsarbete innebär att skapa trygga lustfyllda raster för eleverna. Varje rast finns många aktiva pedagoger ute, fördelade på olika zoner så att eleverna alltid har nära till en vuxen. Vi erbjuder också styrda aktiviteter varje rast.

Munkmoraskolan har ett välfungerande trygghetsarbete med ett Trygghetsteam som arbetar både främjande, förebyggande och åtgärdande.

Munkmoraskolans vision

På Munkmoraskolan får eleven lära för livet. I enlighet med vår vision arbetar vi extra med hållbarhetsfrågor. Hållbarhet för individen, varje termin har vi en temavecka med fokus på kost, rörelse och hälsa. Vi har också kontinuerliga inslag för att minska stillasittandet t.ex. ”Fredagsfys innan fredagsmys”.

I vårt Grön Flagg-arbete fokuserar vi på olika hållbarhetsfrågor kring vår miljö med olika teman varje läsår.

Kontakt

Läs gärna mer på vår hemsida Länk till annan webbplats. eller följ oss på Facebook och skolrestaurangens Instagramkonto Matmunken.

Tveka inte att kontakta någon av oss om du har frågor eller funderingar!

Rektor: Cecilia Abrahamsson
Cecilia.abrahamsson@varmdo.se
08 - 570 470 73
076- 610 60 78

Skolintendent: Annika Olsson
Annika.olsson@varmdo.se
08 - 570 489 68
076 - 052 74 03

Personal

Trygghetsteamet

Ett förskolklassrum